Proceeding: ZP.271.3.2021 Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska – Sportowa – Nowokaliska w Aleksandrowie Łódzkim – etap I, obejmujący budowę ulicy Nowokaliskiej na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Mickiewicza

Artur Golinia
Gmina Aleksandrów Łódzki Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 22-03-2021 15:24:00
Placing offers : 12-04-2021 11:00:00
Offers opening : 12-04-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Budowa ciągu komunikacyjnego - I etap.docx docx 99.94 2021-03-22 15:24:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 22.03.2021.pdf pdf 110.06 2021-03-22 15:24:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ -dokumentacja przedmiotowa - I etap.zip zip 157529.32 2021-03-22 15:24:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02.04.2021.pdf pdf 34.55 2021-04-02 09:45:30 Public message
wyjaśnienie SWZ z dnia 02.04.2021.docx docx 779.95 2021-04-02 09:45:30 Public message
zmiana treści SWZ z dnia 02.04.2021.docx docx 559.19 2021-04-02 09:45:30 Public message
wyjaśnienie SWZ z dnia 07.04.2021.docx docx 596.75 2021-04-07 15:05:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 12.04.2021 r.doc doc 766 2021-04-12 13:54:19 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.04.2021.- na stronę.doc doc 778.5 2021-04-26 13:01:20 Public message

Announcements

2021-04-26 13:01 Artur Golinia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].doc

2021-04-12 13:54 Artur Golinia Informacja z otwarcia ofert - 12.04.2021

Informacja z otwarci [...].doc

2021-04-12 11:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 2.000.000,00 zł. brutto
2021-04-07 15:05 Artur Golinia Wyjaśnienie treści SWZ

wyjaśnienie SWZ z dn [...].docx

2021-04-02 09:45 Artur Golinia Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana treści SWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienie SWZ z dn [...].docx

zmiana treści SWZ z [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1004