Proceeding: 2021/BZP 00020029/01 Przedmiotem zamówienia jest dostawa IGŁY DO BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ oraz ZESTAW DO NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDECHU U NOWORODKÓW NCPAP

Deadlines:
Published : 19-03-2021 10:36:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 Spr.9.doc doc 357.5 2021-03-19 10:36:00 Proceeding
Oswiadcz Nr 4 Spr.9.doc doc 44 2021-03-19 10:36:00 Proceeding
Oswiadczenie załącznik nr 2 Spr.9.doc doc 60.5 2021-03-19 10:36:00 Proceeding
SWZ NOWY Spr.9.doc doc 651 2021-03-19 10:36:00 Proceeding
Umowa Zakr. 1 nr 3 Spr.9.doc doc 97 2021-03-19 10:36:00 Proceeding
Umowa Zakr.2 nr 3- Spr.9.docx docx 45.55 2021-03-19 10:36:00 Proceeding
Zal. 1A, 1B Zakr.2 Spr.9.doc doc 469.5 2021-03-19 10:36:00 Proceeding
Zal. nr 1A CENOWY-OPIS Zakr. 1 Spr.9.xls xls 64 2021-03-19 10:36:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.55 2021-03-19 10:36:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.79 2021-03-31 13:15:28 Public message
01-odpowiedzi na pytania.pdf pdf 273.12 2021-04-01 12:10:59 Public message
02-odpowiedzi na pytania.pdf pdf 494.88 2021-04-01 12:10:59 Public message
Formularz ofertowy - zał. nr 1 Spr.9 MODYFIKACJA.doc doc 358 2021-04-01 12:10:59 Public message
modyfikacja SWZ.pdf pdf 401.61 2021-04-01 12:10:59 Public message
kwoty na sfinalizowanie zamówienia.pdf pdf 125.48 2021-04-09 09:21:28 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 164.85 2021-04-09 09:59:44 Public message

Announcements

2021-04-09 09:59 Karolina Strzałba informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-09 09:21 Karolina Strzałba kwota na sfinalizowanie zamówienia

kwoty na sfinalizowa [...].pdf

2021-04-09 09:00 Buyer message Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie: zamówienia, w wysokości gross 218 944,08 zł w tym na poszczególne zakresy:

- część nr 1: brutto: 163 944,00 PLN
- część nr 2: brutto: 55 000,08 PLN
2021-04-01 12:10 Karolina Strzałba modyfikacja SWZ+ odpowiedzi na pytania

01-odpowiedzi na pyt [...].pdf

02-odpowiedzi na pyt [...].pdf

Formularz ofertowy [...].doc

modyfikacja SWZ.pdf

2021-03-31 13:15 Karolina Strzałba ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 426