Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 262-1/2021 Przebudowa wybranych wnętrz przeznaczonych na działalność Działu Nauczania i Spraw Studenckich oraz dziekanatów, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i instalacji elektrycznych w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Deadlines:
Published : 18-03-2021 11:10:00
Placing offers : 02-04-2021 10:00:00
Offers opening : 02-04-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularze edytowalne - załączniki od 1 do 8 do SWZ.docx docx 58.96 2021-03-18 11:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.04 2021-03-18 11:10:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 10.pdf pdf 1015.82 2021-03-18 11:10:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 9.pdf pdf 1101.72 2021-03-18 11:10:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami od 1 do 8.pdf pdf 1283.29 2021-03-18 11:10:00 Proceeding
załacznik nr 3 do OPZ.zip zip 19890.61 2021-03-18 11:10:00 Proceeding
załącznik nr 1 do OPZ.zip zip 60171.01 2021-03-18 11:10:00 Proceeding
załącznik nr 2 do OPZ.zip zip 38948.81 2021-03-18 11:10:00 Proceeding
załącznik nr 4 do OPZ.zip zip 470.74 2021-03-18 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do OPZ.pdf pdf 459.79 2021-03-18 11:10:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 440.71 2021-03-26 13:14:16 Public message
Odpowiedzi na pytania II.pdf pdf 377.49 2021-03-31 10:27:13 Public message
Odpowiedzi na pytania III.pdf pdf 423.18 2021-03-31 12:17:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 431.5 2021-04-02 10:58:14 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 378.71 2021-04-29 11:28:14 Public message
II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 357.28 2021-05-10 14:11:46 Public message

Announcements

2021-05-10 14:11 Ewa Świątek Dzień dobry
Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
Zamawiający udostępnia informacje o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 1 przedmiotowego postępowania.

Ewa Świątek

II informacja o wybo [...].pdf

2021-04-29 11:28 Ewa Świątek Dzień dobry
Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ewa Świątek

informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-02 10:58 Ewa Świątek Dzień dobry
Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający w załączeniu przekazuje Informację z otwarcia ofert.


Ewa Świątek

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-02 10:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1 - 952 394,15 pln
Część 2 - 441 605,85 pln
2021-03-31 12:17 Ewa Świątek Dzień dobry
Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego przesyła w załączeniu pytania do treści SWZ które wpłynęły w niniejszym postępowaniu wraz z odpowiedziami.
Ewa Świątek

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-03-31 10:27 Ewa Świątek Dzień dobry
Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego przesyła w załączeniu pytania do treści SWZ które wpłynęły w niniejszym postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Ewa Świątek

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-03-26 13:14 Ewa Świątek Dzień dobry
Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego przesyła w załączeniu pytania do treści SWZ które wpłynęły w niniejszym postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Ewa Świątek

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1087