Proceeding: WZ.271.9.2021 Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 17-03-2021 12:58:00
Placing offers : 01-04-2021 10:00:00
Offers opening : 01-04-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 116.02 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
Opis_zakresu_prac.pdf pdf 315.75 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
Przedmiar.pdf pdf 138.23 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
Specyfikacja techniczna.pdf pdf 624.99 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
SWZ.docx docx 692.73 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2136.29 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
zal. 1-formularz ofertowy..docx docx 628.1 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
zal. 2- oswiadczenie..docx docx 625.88 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
zal. 3-wykaz osób.docx docx 623.5 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
zal. 4 - zobowiązanie.pod..docx docx 621.79 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
zal. 5-OPZ.docx docx 628.61 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
zal. 5-OPZ.pdf pdf 85.52 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
zal. 6-pełnomocnictwo.docx docx 621.08 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
zal. 7 - PPU..docx docx 657.76 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
zal. 8 informacja o grupie kapitałowej.docx docx 622.84 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
zal. 9- oswiadczenie.art.125.ust.5.docx docx 625.45 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
zal. 10- oswiadczenie.art.117.ust.4.docx docx 626.7 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
zal.do_umowy_KLAUZ INFO dla osob zatrud przez Wykonawce.docx docx 577.92 2021-03-17 12:58:00 Proceeding
informacja.pdf pdf 65.62 2021-04-01 12:59:07 Public message
unieważnienie.pdf pdf 52.77 2021-04-06 14:39:44 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 52.79 2021-04-07 09:34:17 Public message

Announcements

2021-04-07 09:34 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2021-04-06 14:39 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja dot. unieważnienia postępowania.

unieważnienie.pdf

2021-04-01 12:59 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 222 ust. 5 Pzp.

informacja.pdf

2021-04-01 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 45.000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 488