Proceeding: BZP.271.1.2021 Budowa budynku użyteczności publicznej – Przedszkola w Skoczowie przy ul. Południowej

Patrycja Barszczak
Gmina Skoczów
Deadlines:
Published : 17-03-2021 11:52:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dok. projektowa (1)- załacznik nr 4 c.7z 7z 52121.38 2021-03-17 11:52:00 Proceeding
Dok. projektowa (2)- załacznik nr 4 c.7z 7z 42659.34 2021-03-17 11:52:00 Proceeding
Dok. projektowa (3)- załacznik nr 4 c.7z 7z 73850.81 2021-03-17 11:52:00 Proceeding
Dok. projektowa (4)- załacznik nr 4 c.7z 7z 8311.44 2021-03-17 11:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1548.31 2021-03-17 11:52:00 Proceeding
strona z zatwierdzeniem.pdf pdf 93.35 2021-03-17 11:52:00 Proceeding
SWZ+załaczniki 1-3.pdf pdf 618.65 2021-03-17 11:52:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy-załącznik nr 5.pdf pdf 3313.17 2021-03-17 11:52:00 Proceeding
Przedmiary - załacznik nr 4a.7z 7z 1190.31 2021-03-17 11:52:00 Proceeding
Specyfikacje techniczne - załacznik nr 4b.7z 7z 3155.37 2021-03-17 11:52:00 Proceeding
strona z zatwierdzeniem .pdf pdf 81.36 2021-03-18 07:57:08 Public message
załaczniki 1-3.docx docx 75.09 2021-03-18 07:58:06 Public message
Odpowiedź na zapytanie 1.pdf pdf 351.02 2021-03-23 13:58:01 Public message
Odpowiedź na zapytanie 3.7z 7z 676.68 2021-03-24 14:33:06 Public message
Odpowiedź na zapytanie 2.pdf pdf 257.3 2021-03-23 17:39:34 Public message
Przedmiary - załacznik nr 4a.7z 7z 1009.07 2021-03-25 15:01:55 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 32.01 2021-03-26 13:24:57 Public message
Odpowiedź na zapytanie 4.7z 7z 365.01 2021-03-26 13:24:57 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2.pdf pdf 33.01 2021-03-26 13:37:36 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 40.45 2021-03-29 14:04:25 Public message
odpowiedź na zapytanie 5.pdf pdf 536.35 2021-03-30 15:01:47 Public message
odpowiedź na zapytanie 7.pdf pdf 26.78 2021-04-01 13:36:30 Public message
odpowiedź na zapytanie 6.pdf pdf 32.22 2021-03-31 15:27:48 Public message
odpowiedź na zapytanie 8.pdf pdf 111.28 2021-04-07 14:44:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert-.pdf pdf 669.12 2021-04-09 14:01:11 Public message

Announcements

2021-04-09 14:01 Patrycja Barszczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-09 09:00 Buyer message 4 200 000,00 zł
2021-04-07 14:44 Patrycja Barszczak odpowiedź na zapytanie 8

odpowiedź na zapytan [...].pdf

2021-04-01 13:36 Patrycja Barszczak odpowiedź na zapytanie 7

odpowiedź na zapytan [...].pdf

2021-03-31 15:27 Patrycja Barszczak odpowiedź na zapytanie 6

odpowiedź na zapytan [...].pdf

2021-03-30 15:01 Patrycja Barszczak odpowiedź na zapytanie 5

odpowiedź na zapytan [...].pdf

2021-03-29 14:04 Patrycja Barszczak Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

Informacja o kwocie, [...].pdf

2021-03-26 13:37 Patrycja Barszczak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-03-26 13:24 Patrycja Barszczak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Odpowiedź na zapytanie 4

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedź na zapytan [...].7z

2021-03-25 15:01 Patrycja Barszczak W związku z udzieloną odpowiedzią w dniu 24.03.2021 r. dotyczącą przedmiaru na roboty w zakresie instalacji elektrycznej (Odpowiedź na zapytanie 3), zamawiający w załączeniu zamieszcza uaktualniony o tę zamianę załącznik nr 4a.zip.

UWAGA: Skorygowano jedynie przedmiar instalacji elektrycznej, pozostałe przedmiary pozostają bez zmian. Korekta dotyczy tylko materii ujętej w odpowiedzi na pytanie nr 3.

PRZYGOTOWUJĄC OFERTĘ NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z PIERWOTNIE ZAŁĄCZONEGO ZAŁĄCZNIKA DO SWZ NR 4a.ZIP

Przedmiary - załaczn [...].7z

2021-03-24 14:33 Patrycja Barszczak Odpowiedź na zapytanie 3

Odpowiedź na zapytan [...].7z

2021-03-23 17:39 Patrycja Barszczak Odpowiedź na zapytanie 2

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2021-03-23 13:58 Patrycja Barszczak Odpowiedź na zapytanie 1

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2021-03-18 07:58 Patrycja Barszczak załączniki 1-3

załaczniki 1-3.docx

2021-03-18 07:57 Patrycja Barszczak strona z zatwierdzeniem

strona z zatwierdzen [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2094