Proceeding: Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego i ciągu pieszego wraz z obramowaniem kwater H12 i I12 na cmentarzu miejskim przy ul. Krańcowej w Ostrołęce.

Marianna Grzyb
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 15-03-2021 13:42:00
Placing offers : 30-03-2021 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Zamawiający: Miasto Ostrołęka, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka na rzecz i w imieniu, którego działa Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka zaprasza do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Złożenia ofert nie jest wiążące dla ZamawiającegoW przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 29 765 05 12  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 220.02 2021-03-15 13:42:00 Subject of the order
Zał nr 2 - Formularz ofertowy.pdf pdf 382.22 2021-03-15 13:42:00 Criterion
Zał. nr 3 - Wykaz wykonanych usług.pdf pdf 91.64 2021-03-15 13:42:00 Criterion
Zał. nr 4 -Oświadcz. o spełnianiu warunków.pdf pdf 125.97 2021-03-15 13:42:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 246.78 2021-03-30 12:56:08 Public message

Announcements

2021-03-30 12:56 Marianna Grzyb Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-30 12:54 Marianna Grzyb The message was withdrawn by the Buyer.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty brukarskie wykonanie ciągu pieszo-jezdnego i ciągu pieszego wraz z obramowaniem kwater H12 i I12 na cmentarzu miejskim przy ul. Krańcowej w Ostrołęce zgodnie opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1

Zał. nr 1 -Opis prze [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Zał nr 2 - Formularz [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Rozlicznie za wykonane roboty odbędzie się po ich odbiorze przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem odbioru, płatne przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od momentu udzielenia zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Okres gwarancji - 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru robót. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Warunki udziału w postępowaniu - O zamówienie mogą ubiegać się firmy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy firmy, które w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonały trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni brukarskich na łączną kwotę 60 000 zł brutto. Attachment required

Zał. nr 3 - Wykaz wy [...].pdf

(0)
7 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca składa oświadczenie w formie załącznika zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 Attachment required

Zał. nr 4 -Oświadcz. [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 594