Proceeding: M-2/2021 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO POSIEWU KRWI ORAZ PŁYNÓW USTROJOWYCH DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU.

Deadlines:
Published : 09-03-2021 14:47:00
Placing offers : 23-03-2021 10:00:00
Offers opening : 23-03-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie M-2.pdf pdf 86.34 2021-03-09 14:47:00 Proceeding
SWZ .doc doc 367 2021-03-09 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy mikrobiologia25.02..doc doc 59 2021-03-09 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Tabelka (formularz cenowy).doc doc 50.5 2021-03-09 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ analizator do posiewów.doc doc 66.5 2021-03-09 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie.doc doc 28.5 2021-03-09 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- Informacje dot. Wykonawcy.doc doc 36 2021-03-09 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4A do SWZ warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.doc doc 47 2021-03-09 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy .doc doc 94.5 2021-03-09 14:47:02 Proceeding
Załącznik nr 5A do SWZ - umowa Dzierżawy wzór.doc doc 61 2021-03-09 14:47:05 Proceeding
Wyjaśnienia M-2 16.03.2021.pdf pdf 8256.28 2021-03-16 13:44:53 Public message
Zał. Nr2 Formularz cenowy-poprawiony.doc doc 48.5 2021-03-16 13:44:53 Public message
sprostowanie do wyjaśnień z dnia 16.03.2021.pdf pdf 700.72 2021-03-18 09:13:02 Public message
ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.21 2021-03-16 14:30:33 Public message
wyjasnienia 19.03.2021r..pdf pdf 1430.09 2021-03-19 09:56:35 Public message
Zał. Nr2 Formularz cenowy-wersja ostateczna 19.03.2021.doc doc 48 2021-03-19 09:56:35 Public message
zbiorcze zestawienie ofert M-2.pdf pdf 965.04 2021-03-23 13:06:56 Public message
WYBÓR m-2.pdf pdf 984.47 2021-04-01 13:45:46 Public message

Announcements

2021-04-01 13:45 Krzysztof Paluszak Wybór najkorzystniejszej oferty M-2/2021.

WYBÓR m-2.pdf

2021-03-23 13:06 Ewa Sempowicz Zbiorcze zestawienie ofert do postępowania M-2/2021.

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-03-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 315.000,00zł brutto.
2021-03-19 09:56 Ewa Sempowicz Wyjaśnienia 19.03.2021r.

wyjasnienia 19.03.20 [...].pdf

Zał. Nr2 Formularz c [...].doc

2021-03-18 09:13 Ewa Sempowicz Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 16.03.2021r

sprostowanie do wyja [...].pdf

2021-03-16 14:30 Ewa Sempowicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.16,03,2021r.

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2021-03-16 13:44 Ewa Sempowicz Wyjaśnienia do postępowania M-2/2021 oraz Zał.Nr2 Formularz cenowy-poprawiony.

Wyjaśnienia M-2 16.0 [...].pdf

Zał. Nr2 Formularz c [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 407