Proceeding: Zapytanie o cenę kotłów gazowych wysokotemeraturowych

Deadlines:
Published : 09-03-2021 10:31:00
Placing offers : 17-03-2021 10:00:00
Offers opening : 18-03-2021 10:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Zapytanie o cenę kotłów gazowych wysokotemperaturowych


W związku z zamiarem realizacji kotłowni z czterema kotłami o mocy 2,8 MW każdy, opalanymi gazem ziemnym GZ 50 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. prosi o podanie oferty cenowej na w/w kotły dla 1 szt. i łącznie 4 szt.

W ofercie należy ująć kocioł gazowy zintegrowany z ekonomizerem (lub osobno wycenić ekonomizer), palnik gazowy modulowany i belkę armatury z przyłączami osprzętu pomiarowego, regulacyjnego oraz ograniczającego ciśnienie.

1.      Podstawowe parametry techniczne i funkcjonalne wymagane dla nowego kotła:

1.1       kocioł wodny stalowy wysokotemperaturowy trójciągowy przystosowany do pracy na paliwie: gaz ziemny GZ 50 w wykonaniu poziomym, kompaktowej obudowie o znamionowej  mocy cieplnej 2,8 MW.

1.2        współpracujący z palnikiem gazowym nadmuchowym modulowanym.

1.3        elektroniczny zapłon.

1.4        dopuszczalne nadciśnienie robocze wody  16,0 bar.

1.5        dopuszczalna temperatura robocza  150oC.

1.6        sprawność kotła  minimum  93 [%].

1.7         kocioł wyposażony w otwór rewizyjny i wyczystkowy, brak wymogu zachowania minimalnego przepływu.

1.8         każdy kocioł podłączony będzie do zaprojektowanego układu spalinowego projektowanej kotłowni.      


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 41375 47-00 lub 47-10 Pan Nowek Waldemar

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kocioł gazowy wysokotemeraturowyo mocy 2,8 MW Kocioł o mocy 2,8 MW każdy, opalanymi gazem ziemnym GZ 50. 4 pc. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
Armii Krajowej 5
26-200, Końskie
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5481 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do uzgodnienia (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 287