Proceeding: Zp/6/PN-6/21 „Dostawy : Osprzętu do bezpośredniej wizualizacji dróg żółciowych, Obłożenia”

Deadlines:
Published : 08-03-2021 09:32:00
Placing offers : 08-04-2021 08:30:00
Offers opening : 08-04-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 do SWZ.pdf pdf 130.88 2021-03-08 09:32:00 Proceeding
edytowalne załączniki do SWZ.docx docx 50.54 2021-03-08 09:32:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 181.97 2021-03-08 09:32:00 Proceeding
SWZ.PDF PDF 7809.88 2021-03-08 09:32:00 Proceeding
zał nr 1 do SWZ.pdf pdf 140.95 2021-03-08 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 143.88 2021-03-08 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.pdf pdf 300.67 2021-03-08 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 i 6 do SWZ.pdf pdf 119.93 2021-03-08 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.pdf pdf 364.3 2021-03-08 09:32:00 Proceeding
Ogłoszenie I.pdf pdf 81.91 2021-03-15 09:36:08 Public message
zmiana SWZ1.PDF PDF 1898.52 2021-03-17 09:26:11 Public message
Zmiana SWZ2.PDF PDF 2397.48 2021-03-17 09:26:11 Public message
Zmiana SWZ3.PDF PDF 1010.79 2021-03-25 12:10:03 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 236.07 2021-03-29 12:49:26 Public message
Informacja o kwocie-poprawiona.pdf pdf 130.39 2021-04-08 09:30:48 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 127.74 2021-04-08 08:52:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 149.89 2021-04-08 12:25:24 Public message

Announcements

2021-04-08 12:25 Bernard Jach informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-08 09:30 Bernard Jach poprawiona informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie- [...].pdf

2021-04-08 08:52 Bernard Jach informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2021-03-29 12:49 Bernard Jach pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-03-25 12:10 Bernard Jach zmiana SWZ3

Zmiana SWZ3.PDF

2021-03-17 09:26 Bernard Jach zmiana SWZ1 , zmiana SWZ2

zmiana SWZ1.PDF

Zmiana SWZ2.PDF

2021-03-15 09:36 Bernard Jach ogłoszenie I

Ogłoszenie I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 677