Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ/1/P/2021 Usługi utrzymania czystości i porządku na placach targowych, Jarmarkach i Kiermaszach w Poznaniu

Monika Maserak
Targowiska Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 05-03-2021 14:36:00
Placing offers : 15-03-2021 08:00:00
Offers opening : 15-03-2021 08:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3 SPECYFIKACJA Robocza 2021 Robert.doc.pdf pdf 993.11 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
4 zrobione nr 1 Opis przedmiotu zamówienia aktualny.docx.pdf pdf 243.24 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
5 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy NOWY.doc doc 73.5 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
6 Załącznik nr 3 Oświadczenie wstępne Brak podstaw wykluczenia NOWY.docx docx 22.85 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
7 Załącznik nr 4 Przynależność do grupy kapitałowej Nowy.doc doc 46.5 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
8 Załącznik nr 5 Oświadczenie aktualizacyjne spełnienie warunków Nowy.docx docx 19.88 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
9 Zał. 6 Zakres zamówienia,który wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy.docx docx 21.95 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
10 Załącznik nr 7 Wykaz_usług Nowy.doc doc 34.5 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
11 Załącznik nr 8 Potencjał-techniczny NOWY.doc doc 30 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
12 Załącznik nr 9 wzór umowy nowy+JN.pdf pdf 291.24 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
13 Zał nr 9 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nowa.docx.pdf pdf 96.88 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
14 Zał nr 10 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx.pdf pdf 97.94 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
15 Zał nr 2 do Umowy Określenie zakresu czynności Nowy.docx.pdf pdf 221.71 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
16 Zał nr 3 do Umowy Zasady oceniania.pdf pdf 196.94 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
17 Zał nr 4 do Umowy Ocena wykonania usługi Nowe.docx docx 15.06 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
18 Zał. nr 5 do Umowy WYKAZ Koordynatorów.pdf pdf 372.97 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
19 Zał nr 6 do Umowy wykaz pracowników.doc doc 31.5 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf pdf 126.48 2021-03-05 14:36:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert NZ_1_P_2021.pdf pdf 746.18 2021-03-15 08:54:11 Public message
Epson_1502.pdf pdf 485.68 2021-03-16 10:27:33 Public message

Announcements

2021-03-16 10:27 Monika Maserak Szanowni Państwo, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Epson_1502.pdf

2021-03-15 08:54 Monika Maserak Szanowni Państwo,
w niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta firmy:
MANAAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62-035 Błażejewo, ul. Osiedle Przylesie 150 5.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-15 06:49 Monika Maserak Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 394.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 495