Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2021 Sukcesywna dostawa oryginalnych części zamiennych do pomp SEEPEX, WANGEN i NETZSCH

Deadlines:
Published : 04-03-2021 14:40:00
Placing offers : 19-03-2021 11:45:00
Offers opening : 19-03-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Części do pomp.zip zip 199.99 2021-03-04 14:40:00 Proceeding
9 - Informacja z otwarcia ofert - Czesci do pomp.docx docx 17.61 2021-03-22 12:41:24 Public message
15 - Informacja o wyborze - Czesci do pomp.doc doc 33 2021-04-29 08:48:08 Public message
6 - Odpowiedzi na pytania 1.docx docx 19.59 2021-03-10 10:00:20 Public message
7 - Modyfikacja nr 1 do SWZ.docx docx 16.03 2021-03-10 10:01:32 Public message

Announcements

2021-04-29 08:48 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie wszystkich części.

15 - Informacja o wy [...].doc

2021-03-22 12:41 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia ofert

9 - Informacja z otw [...].docx

2021-03-19 11:45 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

381 000,00 zł net + 23% = 468 630,00 zł brutto

w tym:

Część nr 1 – 223 000,00 zł net + 23% = 274 290,00 zł brutto
Część nr 2 – 90 000,00 zł net + 23% = 110 700,00 zł brutto
Część nr 3 – 68 000,00 zł net + 23% = 83 640,00 zł gross

2021-03-10 10:01 Marek Kowalski W załączeniu informacja o dokonanej modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia

7 - Modyfikacja nr 1 [...].docx

2021-03-10 10:00 Marek Kowalski W załączeniu informacja o udzielonych odpowiedziach na pytania, która wpłynęły w ramach niniejszego postępowania

6 - Odpowiedzi na py [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 624