Proceeding: 6/ZP/US/TP/21 Ochrona (dozór) obiektów Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Deadlines:
Published : 03-03-2021 14:57:00
Placing offers : 11-03-2021 09:30:00
Offers opening : 11-03-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
6.21 Ogłoszenie.pdf pdf 112.82 2021-03-03 14:57:00 Proceeding
6.21 SWZ.docx docx 144.94 2021-03-03 14:57:00 Proceeding
6.21 Inf. o nieprzeprowadzaniu negocjacji.docx docx 754.1 2021-03-18 15:03:13 Public message
6.21 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 761.6 2021-03-18 15:45:27 Public message
6.21 Wyjaśnienia do SWZ i modyfikacja zapisów SWZ.docx docx 793.49 2021-03-09 14:38:28 Public message
6.21 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 754.78 2021-03-11 12:14:54 Public message

Announcements

2021-03-18 15:45 Anna Pilarska 6.21 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

6.21 Informacja o wy [...].docx

2021-03-18 15:03 Anna Pilarska 6.21 Informacja o nieprzeprowadzaniu negocjacji

6.21 Inf. o nieprzep [...].docx

2021-03-11 12:14 Anna Pilarska 6.21 Informacja z otwarcia ofert

6.21 Informacja z ot [...].docx

2021-03-11 12:14 Anna Pilarska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-03-11 09:30 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 1 623 864,50 zł
2021-03-09 14:38 Anna Pilarska 6.21 Wyjaśnienia do SWZ i modyfikacja zapisów SWZ

6.21 Wyjaśnienia do [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 637