Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2021.AS Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej

Aniela Szerszeń
Gmina Kołbaskowo
Deadlines:
Published : 02-03-2021 15:02:00
Placing offers : 19-03-2021 10:30:00
Offers opening : 19-03-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - uzupełniony formularz oferty.docx docx 468.97 2021-03-08 10:55:43 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.4 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
SWZ Wodociąg.doc doc 725.5 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
SWZ Wodociąg.doc.pdf pdf 14058.44 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Warunki geotechniczne_Ustowo-Kurów_KF.pdf pdf 403.27 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 468.66 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.docx docx 464.7 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniJcgo zasoby.doc doc 485 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 465.3 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy budowlanej Kołbaskowo v2.docx docx 56.44 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5a do umowy.docx docx 20.81 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5b do Umowy.docx docx 20.33 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5c do umowy.docx docx 17.2 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5d do umowy.docx docx 20.16 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 dokumentacja projektowa pdf.zip zip 22604.21 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Specyfikacja techniczna.7z 7z 4541.65 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8 przedmiar robót.zip zip 201.18 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - wzór gwarancji należytego wykonania umowy .docx docx 25.35 2021-03-02 15:02:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 48.16 2021-03-19 13:22:13 Public message
Odowiedź na pyt. 1.pdf pdf 97.32 2021-03-12 12:25:16 Public message
Odowiedź na pyt. 2.pdf pdf 14.19 2021-03-12 12:25:16 Public message
Odpowiedź na pyt. 1.docx docx 23.55 2021-03-12 12:25:16 Public message
Odpowiedź na pyt. 2.docx docx 15.81 2021-03-12 12:25:16 Public message
Załącznik nr 1 - uzupełniony formularz oferty.docx docx 468.97 2021-03-08 12:19:36 Public message
Zmiana Nr 1 do SWZ.pdf pdf 361.29 2021-03-05 14:29:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.03.2021.pdf pdf 34.89 2021-03-05 14:29:17 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 1121.5 2021-03-30 12:46:10 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.89 2021-04-21 14:51:21 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.pdf pdf 219.48
Załącznik nr 1 - uzupełniony formularz oferty-3.pdf pdf 251.53
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 241.89
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy_wypełmiony PODPIS.pdf pdf 246.97
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu_wypełniony PODPIS.pdf pdf 269.9
Załącznik nr 1 - formularz oferty_wypełniony PODPIS.pdf pdf 259.35
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20%20formularz%20oferty.pdf pdf 279.69
Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20-%20o%C5%9Bwiadczenie%20o%20braku%20podstaw%20wykluczenia%20Wykonawcy.pdf pdf 235.35
Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20-%20o%C5%9Bwiadczenie%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%20w%20post%C4%99powaniu.pdf pdf 241.37
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 684.41
Załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf pdf 584.71
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.pdf pdf 680.41
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 222.58
Załącznik nr 1 - uzupełniony formularz oferty.pdf pdf 213.44
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.pdf pdf 199.2
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
zalącznik nr 2.pdf pdf 271.22
załacznik nr 1 Oferta.pdf pdf 391.43
załącznik nr 3.pdf pdf 250.49
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - uzupełniony formularz oferty-1-sig-sig.pdf pdf 999.79
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy - Lider-sig-sig.pdf pdf 995.92
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy - Partner-sig.pdf pdf 590.33
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Lider-sig-sig.pdf pdf 1021.95
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Partner-sig.pdf pdf 616.25
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - uzupełniony formularz oferty(1).pdf pdf 296.65
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy(1).pdf pdf 278.32
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu(1).pdf pdf 273.92
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta kołbaskowo.pdf pdf 943.69
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
210319_oferta_Ustowo-Kurow_Załącznik nr 1 - formularz oferty_podp.pdf pdf 111.79
210319_oferta_Ustowo-Kurow_Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy_podp.pdf pdf 94.38
210319_oferta_Ustowo-Kurow_Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu_podp.pdf pdf 102.12
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf pdf 233.3
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.pdf pdf 215.04
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 241.05

Announcements

2021-04-21 14:51 Aniela Szerszeń Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-03-30 12:46 Aniela Szerszeń Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-19 13:22 Aniela Szerszeń Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-19 10:30 Buyer message 2.071.544,64 zł
2021-03-12 12:25 Aniela Szerszeń Odpowiedź na zestaw pytań Nr 1 i Nr 2

Odowiedź na pyt. 1.p [...].pdf

Odowiedź na pyt. 2.p [...].pdf

Odpowiedź na pyt. 1. [...].docx

Odpowiedź na pyt. 2. [...].docx

2021-03-08 12:19 Aniela Szerszeń Załącznik nr 1 - uzupełniony formularz oferta cenowa

Załącznik nr 1 - uzu [...].docx

2021-03-05 14:29 Aniela Szerszeń Zmiana do ogłoszenia oraz zmiana Nr 1 do treści SWZ

Zmiana Nr 1 do SWZ.p [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1660