Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 06/ZP/21 Modernizacja instalacji oświetleniowej w ciągach komunikacyjnych i sanitariatach w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 25-02-2021 13:24:00
Placing offers : 15-03-2021 09:00:00
Offers opening : 15-03-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa - opis.pdf pdf 1088.56 2021-02-25 13:24:00 Proceeding
Obliczenia fotometryczne - bud 5.pdf pdf 4623.48 2021-02-25 13:24:00 Proceeding
Projekt Budynek 5-1 Parter.pdf pdf 865.93 2021-02-25 13:24:00 Proceeding
Projekt Budynek 5-2 I piętro v1.pdf pdf 769.66 2021-02-25 13:24:00 Proceeding
Projekt Budynek 5-3 II piętro v1.pdf pdf 826.93 2021-02-25 13:24:00 Proceeding
Projekt Budynek 5-4 III piętro.pdf pdf 865.05 2021-02-25 13:24:00 Proceeding
Przedmiar - bud 5.pdf pdf 502.92 2021-02-25 13:24:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 89.47 2021-02-25 13:24:00 Proceeding
STWIOR.pdf pdf 602.61 2021-02-25 13:24:00 Proceeding
SWZ 06 v.2.docx docx 332.52 2021-02-25 13:24:00 Proceeding
SWZ 06 v.2.pdf pdf 1609.72 2021-02-25 13:24:00 Proceeding
informacja z otwarcia 06.pdf pdf 327.94 2021-03-15 09:44:32 Public message
Zawiadomienie o wyborze 06.pdf pdf 636.66 2021-03-30 09:55:24 Public message
06 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 285.8 2021-03-15 09:00:00 Public message

Announcements

2021-03-30 09:55 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-03-15 09:44 Zamówienia Publiczne Informacja z sesji otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-15 09:00 Buyer message Informacja o środkach na sfinansowanie zamówienia

06 Informacja o fina [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 840