Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZSP.DG.3420.1.2021 Dostawa węgla do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce

Monika Trojan
Gmina Lubawka Department: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce
Deadlines:
Published : 24-02-2021 19:39:00
Placing offers : 02-03-2021 13:00:00
Offers opening : 02-03-2021 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków oraz na warunkach określonych w ust. XIII zapytania ofertowego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02b załącznik nr 2 Klauzula informacyjna RODO.docx docx 20.62 2021-02-24 19:39:00 Proceeding
02 zapytanie ofertowe na dostawę węgla.docx docx 39.87 2021-02-24 19:39:00 Proceeding
02a załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx docx 21.67 2021-02-24 19:39:00 Proceeding
02c załącznik nr 3 Istotne dla stron postanowienia umowy - wzór umowy.docx docx 25.04 2021-02-24 19:39:00 Proceeding
04 wybór najkorzystniejszej oferty.docx docx 619.77 2021-03-03 10:54:42 Public message
02a załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków - poprawiony.docx docx 17.91 2021-02-25 13:43:36 Public message
03 zestawienie ofert.docx docx 621.12 2021-03-02 14:09:14 Public message

Announcements

2021-03-03 10:54 Monika Trojan Szanowni Państwo, w załączeniu informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "DOSTAWA WĘGLA do ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO w LUBAWCE”.

04 wybór najkorzystn [...].docx

2021-03-02 14:09 Monika Trojan Szanowni Państwo,
w załączeniu zestawienie ofert w postępowaniu pn. "DOSTAWA WĘGLA do ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO w LUBAWCE”.

03 zestawienie ofert [...].docx

2021-03-02 13:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 78.000 PLN brutto.
2021-02-25 13:43 Monika Trojan Informuję, iż dokument stanowiący załącznik do niniejszego postępowania pn. 02a załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków omyłkowo zawierał treść dokumentu pn. 02c załącznik nr 3 Istotne dla stron postanowienia umowy - wzór umowy.

Do niniejszego komunikatu załączam prawidłowy dokument, który nosi nazwę:
02a załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków - poprawiony

02a załącznik nr 1 O [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa węgla Dostawa 120 ton węgla kamiennego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce przy ul. Mickiewicza 4 i złożenie go na placu przy składzie opału. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do 30.04.2021r., szczegółowe terminy zostaną ustalone i potwierdzone telefonicznie lub mailowo. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Tonaż pojazdu realizującego dostawę - Zamawiający nie dopuszcza dostaw węgla pojazdem o masie całkowitej większej niż 25-28 ton. (0)
6 Oświadczenie o spełnieniu warunków - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w ust. VI pkt 1 ppkt. a, b, c, d i e na podstawie złożonego oświadczenia na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Proszę o załączenie skanu dokumentu. Preferowany format pdf. Attachment required (0)
7 Klauzula informacyyjna RODO - Wykonawca wraz z ofertą winien przedstawić zaparafowaną klauzulę informacyjną RODO odnośnie przetwarzania danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Proszę o załączenie skanu. Preferowany format pdf. Attachment required (0)
8 Dokumenty, o których mowa w ust. VI pkt. 3 - Potwierdzenie, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej TRZY ZAMÓWIENIA o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem. Proszę o załączenie skanu dokumentów. Preferowany format pdf. Attachment required (0)
9 Wzór umowy - Wykonawca wraz z ofertą winien przedstawić zaparafowane istotne dla stron postanowienia umowy – wzór umowy, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Proszę o załączenie skanu. Preferowany format pdf. Attachment required (0)
10 Dokument stwierdzający wymaganą jakość i rodzaj węgla - Wykonawca wraz z ofertą winien przedstawić dokument stwierdzający wymaganą jakość i rodzaj węgla tj. certyfikat jakości węgla, sprawozdanie z badania jakości lub świadectwo jakości – zaświadczenie o pochodzeniu i parametrach opału. Proszę o załączenie skanu. Preferowany format pdf. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 448