Proceeding: GUM2021 ZP0012 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach.

Deadlines:
Published : 22-02-2021 13:02:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 22.02.2021.pdf pdf 150.31 2021-02-22 13:02:00 Proceeding
SWZ 0012.pdf pdf 517.41 2021-02-22 13:02:00 Proceeding
zał 1 -formularz ofertowy.docx docx 34 2021-02-22 13:02:00 Proceeding
zał 2 -oświadczenia.doc doc 93.5 2021-02-22 13:02:00 Proceeding
zał 3 -Pakiety 1-7.zip zip 424.86 2021-02-22 13:02:00 Proceeding
zał 4 -projekt umowy.doc doc 120.5 2021-02-22 13:02:00 Proceeding
zał 5 -formularz cenowy.docx docx 18.1 2021-02-22 13:02:00 Proceeding
Wynik ZP0012.docx docx 759.39 2021-03-15 11:17:26 Public message
3. pytania i odpowiedzi 01.03.2021.pdf pdf 189.98 2021-03-01 10:08:52 Public message
1. pytania i odpowiedzi 26.02.2021.pdf pdf 199.04 2021-02-26 12:37:06 Public message
2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 189.56 2021-02-26 12:37:06 Public message
oglosz o zmianie ogloszenia.pdf pdf 33.86 2021-02-26 12:37:06 Public message
SWZ 0012 -modyfikacja z 26.02.2021.pdf pdf 519.5 2021-02-26 12:37:06 Public message
4. pytania i odpowiedzi 01.03.2021.pdf pdf 196.32 2021-03-01 14:32:46 Public message
informacja o złożonych ofertach ZP 0012.docx docx 22.56 2021-03-04 13:00:40 Public message

Announcements

2021-03-15 11:17 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze oferty (wynik)

Wynik ZP0012.docx

2021-03-04 13:00 Joanna Laskowska Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].docx

2021-03-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki w wysokości brutto: 56.724,67zł
Pakiet 1 - 4.050zł; Pakiet 2 - 3.255,18zł; Pakiet 3 - 4.305zł; Pakiet 4 - 3.500zł; Pakiet 5 - 17.200zł; Pakiet 6 - 11.811,91zł; Pakiet 7 - 12.602,58zł.
2021-03-01 14:32 Joanna Laskowska 4. pytania i odpowiedzi (01.03.2021)

4. pytania i odpowie [...].pdf

2021-03-01 10:08 Joanna Laskowska 3. pytania i odpowiedzi (01.03.2021)

3. pytania i odpowie [...].pdf

2021-02-26 12:37 Joanna Laskowska 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.02.2021 r.
2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

w załączeniu :
SWZ - modyfikacja z dnia 26.02.2021, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1. pytania i odpowie [...].pdf

2. Zmiana terminu sk [...].pdf

oglosz o zmianie ogl [...].pdf

SWZ 0012 -modyfikacj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 788