Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-240/01/TP2/2021 Sukcesywna dostawa laptopów

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 19-02-2021 15:40:00
Placing offers : 03-03-2021 10:00:00
Offers opening : 03-03-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
03. Załącznik nr 1 do swz - wzór umowy.pdf pdf 326.95 2021-02-19 15:40:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do swz - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf pdf 145.77 2021-02-19 15:40:00 Proceeding
05. Formularz ofertowy - wzór.docx docx 89.73 2021-02-19 15:40:00 Proceeding
06. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór.docx docx 75.02 2021-02-19 15:40:00 Proceeding
07. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór.docx docx 75.14 2021-02-19 15:40:00 Proceeding
08. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wraz z oświadczeniem.docx docx 75.76 2021-02-19 15:40:00 Proceeding
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.42 2021-02-19 15:40:00 Proceeding
02. Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 564.54 2021-02-19 15:40:00 Proceeding
13. Rozstrzygnięcie postępowania.pdf pdf 710 2021-03-18 15:04:43 Public message
09. Przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 643.42 2021-02-25 13:12:33 Public message
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.74 2021-02-25 13:13:22 Public message
11. Zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacja swz.pdf pdf 662.95 2021-02-25 13:14:28 Public message
12. Zestawienie ofert.pdf pdf 691.87 2021-03-03 11:30:20 Public message

Announcements

2021-03-18 15:04 Zamówienia Publiczne 13. Rozstrzygnięcie postępowania

13. Rozstrzygnięcie [...].pdf

2021-03-18 12:42 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2021-03-03 11:30 Zamówienia Publiczne 12. Zestawienie ofert

12. Zestawienie ofer [...].pdf

2021-03-03 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
- na część 1: 280 000,00 zł brutto
- na część 2: 220 000,00 zł brutto
2021-02-25 13:14 Zamówienia Publiczne 11. Zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany swz

11. Zapytania wraz z [...].pdf

2021-02-25 13:13 Zamówienia Publiczne 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2021-02-25 13:12 Zamówienia Publiczne 09. Przedłużenie terminu składania ofert

09. Przedłużenie ter [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1027