Proceeding: WIZ.271.2.2021 Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej w Bełchatowie

Agnieszka Kopka
Urząd Miasta Bełchatowa Department: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - WIZ
Deadlines:
Published : 19-02-2021 11:46:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0000884801 z dnia 2021-02-19.pdf pdf 137.77 2021-02-19 11:46:00 Proceeding
SWZ - WIZ.271.2.2021.pdf pdf 19302.91 2021-02-19 11:46:00 Proceeding
Formularz ofertowy-WIZ.271.2.2021.docx docx 74.13 2021-02-19 11:46:00 Proceeding
Oświadczenie - wykształcenie i kwalifikacje.docx docx 18.57 2021-02-19 11:46:00 Proceeding
Oświadczenie wykonawcy w sprawie przynalezności do grupy kapitałowej.docx docx 18.27 2021-02-19 11:46:00 Proceeding
Wykaz osób-WIZ.docx docx 14.94 2021-02-19 11:46:00 Proceeding
wzór - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 zasoby.doc doc 127.5 2021-02-19 11:46:00 Proceeding
wzór - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 126 2021-02-19 11:46:00 Proceeding
Wzór zobowiązania.docx docx 17.3 2021-02-19 11:46:00 Proceeding
PROJEKT UMOWY.pdf pdf 998.82 2021-02-19 11:46:00 Proceeding
KRYTERIA OCENY OFERT.pdf pdf 108.67 2021-02-19 11:46:00 Proceeding
WARUNKI TECHNICZNE.pdf pdf 363.25 2021-02-19 11:46:00 Proceeding
Wykaz dostaw - WIZ.271.2.2021.docx docx 17.23 2021-02-19 11:46:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WIZ.271.2.2021.pdf pdf 987.99 2021-03-18 10:16:44 Public message
Pytanie do SWZ i odpowiedz.pdf pdf 544.9 2021-02-24 08:56:50 Public message
Pytania do SWZ i odpowiedzi.pdf pdf 5391.68 2021-02-26 15:32:27 Public message
Odpowiedź do pytania - Miejsce montażu skrzynki przyłączeniowej i stacji ładowania.jpg jpg 176.93 2021-02-26 15:32:27 Public message
Odpowiedź do pytania - Miejsce postoju autobusów - widok z autobusem.jpg jpg 165.16 2021-02-26 15:32:27 Public message
Odpowiedź do pytania - Miejsce postoju autobusów.jpg jpg 103.24 2021-02-26 15:32:27 Public message
Odpowiedź do pytania - Rozdzielnica główna - dół.jpg jpg 68.66 2021-02-26 15:32:27 Public message
Odpowiedź do pytania - Rozdzielnica główna - góra.jpg jpg 62.32 2021-02-26 15:32:27 Public message
Odpowiedź do pytania - Rozdzielnica główna - widok ogólny.jpg jpg 33.63 2021-02-26 15:32:27 Public message
Odpowiedź do pytań - Plan sytuacyjny.jpg jpg 94.91 2021-02-26 15:32:27 Public message
Odpowiedź do pytań - Rzut parteru i szczegół.jpg jpg 89.99 2021-02-26 15:32:27 Public message
Wszyscy Wykonawcy-Zmiana treści SWZ.pdf pdf 2111.85 2021-02-26 15:38:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 48.54 2021-02-26 15:55:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert WIZ.271.2.2021.pdf pdf 572.27 2021-03-04 12:20:48 Public message

Announcements

2021-03-18 10:16 Agnieszka Kopka Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-04 12:20 Agnieszka Kopka Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-04 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 234 499,50 zł brutto
2021-02-26 15:55 Agnieszka Kopka Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-02-26 15:38 Agnieszka Kopka Zamawiający zamieszcza zmianę treści SWZ.

Wszyscy Wykonawcy-Zm [...].pdf

2021-02-26 15:32 Agnieszka Kopka Zamawiający zamieszcza pytania do SWZ i odpowiedzi wraz z załącznikami.

Pytania do SWZ i odp [...].pdf

Odpowiedź do pytania [...].jpg

Odpowiedź do pytania [...].jpg

Odpowiedź do pytania [...].jpg

Odpowiedź do pytania [...].jpg

Odpowiedź do pytania [...].jpg

Odpowiedź do pytania [...].jpg

Odpowiedź do pytań - [...].jpg

Odpowiedź do pytań - [...].jpg

2021-02-24 08:56 Agnieszka Kopka Zamawiający zamieszcza pytanie do SWZ i odpowiedź

Pytanie do SWZ i odp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 815