Proceeding: PKM/TR/PP/01/2021 Świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150

Deadlines:
Published : 08-02-2021 13:52:00
Placing offers : 22-02-2021 10:30:00
Offers opening : 22-02-2021 10:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications


Szanowni Państwo,


Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach.

Przedmiotem zamówienia jest: "Świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150" - nr sprawy PKM/TR/PP/01/2021


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Szczegóły postępowania zawarte są w Zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy.

Prosimy o załączenie wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego wraz załącznikami w postaci elektronicznej w formacie PDF.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w pkt 16.2 Zapytania ofertowego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 600 921 660

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe.pdf pdf 635.83 2021-02-08 13:52:00 Proceeding
formularz ofertowy.doc doc 170 2021-02-08 13:52:00 Proceeding
Zestawienie złożonych ofert_odpady.pdf pdf 133.47 2021-02-22 11:55:29 Public message
zawiadomienie_odpady.pdf pdf 237.57 2021-03-02 07:59:01 Public message

Announcements

2021-03-02 07:59 Izabela Skiba Zawiadomienie o wynikach postępowania.

zawiadomienie_odpady [...].pdf

2021-02-22 11:55 Izabela Skiba Informacja z otwarcia ofert.

Zestawienie złożonyc [...].pdf

2021-02-22 09:23 Izabela Skiba Zamawiający informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 08/2021 z dnia 19.02.2021r. kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 50 000,00 zł net / 54 000,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Całościowe wykonanie usługi - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5731 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 463