Proceeding: GUM2021ZP0007 GUM2021ZP0007 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach

Deadlines:
Published : 03-02-2021 13:29:00
Placing offers : 22-02-2021 09:00:00
Offers opening : 22-02-2021 09:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.86 2021-02-03 13:29:00 Proceeding
SWZ.DOC DOC 464 2021-02-03 13:29:00 Proceeding
Załącznik 1, 1.1 - formularz ofertowy, formularz rzeczowo-cenowy.doc doc 101 2021-02-03 13:29:00 Proceeding
Załącznik 2 - oświadczenie.doc doc 92 2021-02-03 13:29:00 Proceeding
Załącznik 3 - Pakiet 1.docx docx 26.86 2021-02-03 13:29:00 Proceeding
Załącznik 3 - Pakiet 2.docx docx 27.78 2021-02-03 13:29:00 Proceeding
Załącznik 3 - Pakiet 3.docx docx 42.2 2021-02-03 13:29:00 Proceeding
Załącznik 3 - Pakiet 4.docx docx 23.42 2021-02-03 13:29:00 Proceeding
Załącznik 3 - Pakiet 5.docx docx 20.61 2021-02-03 13:29:00 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy.doc doc 122.5 2021-02-03 13:29:00 Proceeding
1. Pytania i odpowiedzi.docx docx 125.97 2021-02-08 14:27:05 Public message
2. Pytania i odpowiedzi.docx docx 128.93 2021-02-10 08:47:36 Public message
Załącznik 1, 1.1 - formularz ofertowy, formularz rzeczowo-cenowy - zmiana 10.02.2021.doc doc 102 2021-02-10 08:47:36 Public message
3. Pytania i odpowiedzi.docx docx 127.38 2021-02-12 07:59:54 Public message
4. Pytania i odpowiedzi.docx docx 126.72 2021-02-16 08:19:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 34.35 2021-02-16 08:19:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 23.58 2021-02-22 10:28:43 Public message
wyniki.docx docx 128.27 2021-03-09 11:09:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie.docx docx 23.68 2021-03-10 12:03:45 Public message

Announcements

2021-03-10 12:03 Katarzyna Starula Sprostowanie informacji z otwarcia ofert 10.03.2021

Informacja z otwarci [...].docx

2021-03-09 11:09 Katarzyna Starula Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

wyniki.docx

2021-02-22 10:28 Katarzyna Starula Informacja z otwarcia ofert 22.02.2021

Informacja z otwarci [...].docx

2021-02-22 09:00 Buyer message Środki jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto:
Pakiet 1: 24.850,80 zł
Pakiet 2: 30.000,00 zł
Pakiet 3: 3.700,00 zł
Pakiet 4: 8.000,00 zł
Pakiet 5: 36.613,27 zł
2021-02-16 08:19 Katarzyna Starula Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
4. Pytania i odpowiedzi z dn. 16.02.2021
Ogłoszenie o zmianie z dn. 16.02.2021

4. Pytania i odpowie [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-02-12 07:59 Katarzyna Starula 3. Pytania i odpowiedzi z dn. 12.02.2021

3. Pytania i odpowie [...].docx

2021-02-10 08:47 Katarzyna Starula 2. Pytania i odpowiedzi z dn. 10.02.2021 + Załącznik 1, 1.1 - formularz ofertowy, formularz rzeczowo-cenowy - zmiana 10.02.2021

2. Pytania i odpowie [...].docx

Załącznik 1, 1.1 - f [...].doc

2021-02-08 14:27 Katarzyna Starula 1. Pytania i odpowiedzi z dn. 08.02.2021

1. Pytania i odpowie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 805