Proceeding: Usługa kompleksowej obsługi urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz Oddziałów w Warszawie i Radomiu

Deadlines:
Published : 03-02-2021 12:32:00
Placing offers : 11-02-2021 10:00:00
Offers opening : 11-02-2021 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 24 267 84 80 kom. tel. 785 888 837

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik Nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 19.38 2021-02-03 12:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - wykaz drukarek.docx docx 19.76 2021-02-03 12:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - przykład instalacji on-site.pdf pdf 494.87 2021-02-03 12:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 29.83 2021-02-03 12:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Formularz Oferty.doc doc 51 2021-02-03 12:32:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Istotne Postanowienia Umowy.docx docx 33.46 2021-02-03 12:32:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.rtf rtf 76.23 2021-02-03 12:32:00 Proceeding
Odpowiedź do Wykonawców - 05.02.2021 r_.pdf pdf 363.6 2021-02-05 12:36:28 Public message
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania.pdf pdf 286.9 2021-02-16 12:31:52 Public message

Announcements

2021-02-16 12:31 Daniel Igielski O G Ł O S Z E N I E


Płock, dnia 16.02.2021 r.


Znak sprawy: ZP.264.05.2021

Dotyczy udzielenia zamówienia na świadczenie usługi kompleksowej obsługi urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz Oddziałów w Warszawie i Radomiu.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 03 - PHU AVI SYSTEM Arkadiusz Maciejowski ul. S. Moniuszki 68E, 58-300 Wałbrzych, łączna cena gross 81 180,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:
 Oferta nr 01 – Print Flow Solutions Sp. z o.o. Sp. K., Plac Konstytucji 5 lok. 19, 00-657 Warszawa, łączna cena gross 185 976,00 zł;
 Oferta nr 02 – Realism Technology Sp. z o.o., Serniki 85, 21-107 Serniki, łączna cena gross 84 722,00 zł;
 Oferta nr 04 – PrintCSU Sp. z o.o. ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin, łączna cena gross 98 892,00 zł.

Agnieszka Sulkowska
p.o. Dyrektor

Ogłoszenie o zakończ [...].pdf

2021-02-05 12:36 Daniel Igielski Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania do zapytania. W załączeniu odpowiedzi Zamawiającego.

Daniel Igielski

Odpowiedź do Wykonaw [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena łączna usługa kompleksowej obsługi urządzeń drukujących 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 24 miesiące (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 415