Proceeding: K.270.2.156.2020 „Wykonywanie pomocniczych działań zakupowych związanych z udzielaniem zamówień publicznych w 2021 roku ”

Szymon Mikołajczyk
Nadleśnictwo Ruszów
Deadlines:
Published : 05-01-2021 13:43:00
Placing offers : 12-01-2021 09:00:00
Offers opening : 12-01-2021 09:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 757714

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w zaproszeniu, formularzu ofertowym oraz we wzorze umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał 1 do umowy wykaz planowanych postęp.pdf pdf 559 2021-01-05 13:43:00 Proceeding
zał 2 do umowy - zlecenie.pdf pdf 615.26 2021-01-05 13:43:00 Proceeding
zał 3 do umowy - pełnomocnictwo.pdf pdf 634.25 2021-01-05 13:43:00 Proceeding
zał 4 do umowy - wykaz osób.pdf pdf 632.38 2021-01-05 13:43:00 Proceeding
zał. 5 do umowy - powierzenie.pdf pdf 291.74 2021-01-05 13:43:00 Proceeding
zał. nr 1 do zaproszenia- opis.pdf pdf 532.59 2021-01-05 13:43:00 Proceeding
zał. nr 2 do zaproszenia- umowa.pdf pdf 298.76 2021-01-05 13:43:00 Proceeding
zał. nr 4 do Zaproszenia - Formularz Ofertowy.docx docx 27.28 2021-01-05 13:43:00 Proceeding
Zaproszenie K.270.2.156.2020.pdf pdf 224.03 2021-01-05 13:43:00 Proceeding
żał. nr 3 do Zaproszenia - Wzór doświadczenie.docx docx 34.23 2021-01-05 13:43:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert K.270.2.156.2020.pdf pdf 690.47 2021-01-12 14:19:51 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty K.270.2.156.2020.pdf pdf 50.48 2021-01-19 12:57:10 Public message

Announcements

2021-01-19 12:57 Szymon Mikołajczyk Zamawiający w załączeniu przesyła zawiadomienie o wyborze oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-01-12 14:19 Szymon Mikołajczyk Zamawiający w załączeniu przesyła Informację z otwarcia Ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-07 12:58 Szymon Mikołajczyk Uwaga - Zmiana treści zaproszenia do składnia ofert:
Punkt 7 brzmi:
Ofertę należy złożyć do dnia 12.01.2021 roku, do godziny 09:00 w dziale administracji (pokój Nr 19) w siedzibie Zamawiającego w Ruszowie przy ul. Leśnej 2 osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na adres Wykonawcy bez ich otwierania.
Punkt 7 otrzymuje treść:
Ofertę należy złożyć do dnia 12.01.2021 roku, do godziny 09:00 w dziale administracji (pokój Nr 19) w siedzibie Zamawiającego w Ruszowie przy ul. Leśnej 2 osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską, lub za pomocą serwisu platfomrazakupowa.pl. W przypadku złożenia oferty przez serwis, dokumentację należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym i dołączyć ją do składanej oferty. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na adres Wykonawcy bez ich otwierania.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonywanie pomocniczych działań zakupowych związanych z udzielaniem zamówień publicznych w 2021 roku - Całość Usługi Proszę wpisać kwotę oferowaną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia tj. 14 postępowań oraz załączyć wypełniony, dołączony formularz ofertowy podpisany elektronicznie. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Ilość przeprowadzonych postępowań 30% Proszę wpisać Ilość przeprowadzonych postępowań w okresie ostatnich 3 lat (0)
Unlock the form

The number of page views: 499