Proceeding: 32/2020 Wykonanie kompleksowej usługi specjalistycznego sprzątania i dezynfekcji, segregacji i transportu surowców wtórnych, odpadów medycznych i komunalnych do miejsca ich składowania, transportu wewnętrznego i usług pomocniczych dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie w okresie 12 miesięcy

Deadlines:
Published : 31-12-2020 10:26:00
Placing offers : 03-02-2021 10:00:00
Offers opening : 03-02-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.46 2020-12-31 10:26:00 Proceeding
SIWZ 32-2020 Sprzatanie.doc doc 556.5 2020-12-31 10:26:00 Proceeding
Załączniki.7z 7z 652.11 2020-12-31 10:26:00 Proceeding
2021-OJS007-012426-pl.pdf pdf 71.94 2021-01-12 14:26:31 Public message
Odpowiedzi_1_32_2020.docx docx 338.1 2021-01-21 13:20:16 Public message
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy_zmieniony_1 .docx docx 20.35 2021-01-21 13:24:59 Public message
Załącznik nr 3- Projekt umowy_zmieniony_1.docx docx 47.54 2021-01-21 13:24:59 Public message
Odpowiedzi 2_32_2020.docx docx 329.39 2021-01-25 13:43:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert 32-2020- poprawiona.docx docx 23.53 2021-02-08 10:08:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert 32-2020.docx docx 23.56 2021-02-04 08:23:59 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 32-2020.doc doc 361 2021-02-17 10:50:52 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 32-2020- korekta.doc doc 361 2021-02-17 11:10:28 Public message

Announcements

2021-02-17 11:10 Daria Szczepańska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 32-2020- korekta

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].doc

2021-02-17 10:50 Daria Szczepańska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 32-2020

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].doc

2021-02-08 10:08 Daria Szczepańska Informacja z otwarcia ofert 32-2020- poprawiona

Informacja z otwarci [...].docx

2021-02-04 08:23 Daria Szczepańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2021-02-03 10:00 Buyer message Kwota zostanie udostępniona przed otwarciem ofert.
2021-01-25 13:43 Daria Szczepańska Odpowiedzi 2_32_2020

Odpowiedzi 2_32_2020 [...].docx

2021-01-21 13:24 Ewelina Brzóska Załącznik nr 2 – Formularz cenowy_zmieniony_1 , Załącznik nr 3- Projekt umowy_zmieniony_1

Załącznik nr 2 – For [...].docx

Załącznik nr 3- Proj [...].docx

2021-01-21 13:20 Ewelina Brzóska Odpowiedzi_1_32_2020

Odpowiedzi_1_32_2020 [...].docx

2021-01-12 14:26 Daria Szczepańska Sprostowanie ogłoszenia o zamówienie

2021-OJS007-012426-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 820