Proceeding: ZZ-ZP-2375-24/20 Dostawa endoprotez dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego

Deadlines:
Published : 28-12-2020 10:37:00
Placing offers : 24-02-2021 10:30:00
Offers opening : 24-02-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS252-635074-pl.pdf pdf 175.6 2020-12-28 10:37:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 873.5 2020-12-28 10:37:00 Proceeding
Załącznik 2a do SIWZ.xlsx xlsx 43.61 2020-12-28 10:37:00 Proceeding
Załącznik 2b do SIWZ.docx docx 39.52 2020-12-28 10:37:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 658.72 2021-03-12 10:26:06 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ.doc doc 120 2021-01-07 08:50:28 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana treści ogłoszenia.docx docx 13.08 2021-01-25 13:19:04 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 68.47 2021-01-25 13:19:57 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ z 25.01.2021r..doc doc 113.5 2021-01-25 13:21:13 Public message
nowy Załącznik 2a do SIWZ Pakiet 2.xlsx xlsx 16.61 2021-01-25 13:21:13 Public message
nowy Załącznik 2b do SIWZ Pakiet 2.docx docx 22.13 2021-01-25 13:21:13 Public message
Zmiana SIWZ terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana treści ogłoszenia.docx docx 32.25 2021-02-08 13:00:19 Public message
zmiana ogłoszenia 2.pdf pdf 71.28 2021-02-08 13:01:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 48 2021-02-24 12:09:58 Public message

Announcements

2021-03-12 10:26 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 12.03.2021r.
W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-24 12:09 Piotr Adamaszek Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.02.2021r.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-02-08 13:01 Piotr Adamaszek Zmiana ogłoszenia przekazana do Dziennika Urzędowego UE

zmiana ogłoszenia 2. [...].pdf

2021-02-08 13:00 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 08.02.2021r.
Zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana ogłoszenia

Zmiana SIWZ terminu [...].docx

2021-01-25 13:21 Piotr Adamaszek Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.01.2021r. wraz z załącznikami

Wyjaśnienia treści S [...].doc

nowy Załącznik 2a do [...].xlsx

nowy Załącznik 2b do [...].docx

2021-01-25 13:19 Piotr Adamaszek Zmiana ogłoszenia przekazana do Dziennika Urzędowego UE

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2021-01-25 13:19 Piotr Adamaszek Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana ogłoszenia

Zmiana terminu skład [...].docx

2021-01-07 08:50 Piotr Adamaszek Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.01.2021r.

Wyjaśnienia treści S [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1476