Proceeding: ORP.271.12,2020 Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy Świlcza w 2021 r.

Ewa Dziedzic
Gmina Świlcza Department: Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Published : 21-12-2020 15:04:00
Placing offers : 31-12-2020 11:00:00
Offers opening : 31-12-2020 11:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ORP.271.12.2020_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 842.59 2020-12-21 15:04:00 Proceeding
ORP.271.12.2020_SIWZ.pdf pdf 12638.77 2020-12-21 15:04:00 Proceeding
Zalacznik 1a do oferty - wersja edytowalna.xlsx xlsx 24.99 2020-12-21 15:04:00 Proceeding
zalaczniki_nr_1.doc doc 139.5 2020-12-21 15:04:00 Proceeding
zalaczniki_nr_2.doc doc 135.5 2020-12-21 15:04:00 Proceeding
ORP.271.12.2020_mod_01.pdf pdf 404.86 2020-12-23 14:42:18 Public message
ORP.271.12.2020_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 144.54 2021-01-14 09:38:29 Public message
ORP.271.12.2020_inf_int.pdf pdf 648.6 2021-01-14 09:39:30 Public message

Announcements

2021-01-14 09:39 Ewa Dziedzic Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

ORP.271.12.2020_inf_ [...].pdf

2021-01-14 09:38 Ewa Dziedzic Informacja z otwarcia ofert.

ORP.271.12.2020_Info [...].pdf

2020-12-23 14:42 Ewa Dziedzic Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść w załączeniu.

ORP.271.12.2020_mod_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 468