Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/TO/14/2020 Przetarg nieograniczony: „Dzierżawa samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części”.

Deadlines:
Published : 21-12-2020 13:35:00
Placing offers : 13-01-2021 10:00:00
Offers opening : 13-01-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 249.48 2020-12-21 13:35:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 3757.16 2020-12-21 13:35:00 Proceeding
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.docx docx 128.96 2020-12-21 13:35:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 119.18 2020-12-30 12:01:27 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 1207.32 2020-12-30 12:01:27 Public message
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej po modyfikacji SIWZ z dnia 30.12.2020r. .docx docx 130.17 2020-12-30 12:01:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 73.42 2020-12-31 10:33:55 Public message
zmiana treści SIWZ nr 2.pdf pdf 56.86 2020-12-31 10:33:55 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 119.65 2021-01-07 13:42:04 Public message
wyjasnienia tresci SIWZ nr 3.pdf pdf 1628.88 2021-01-07 13:42:04 Public message
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej po modyfikacji SIWZ z dnia 07.01.2021r.docx docx 130.2 2021-01-07 13:42:04 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 81.86 2021-01-14 09:58:27 Public message
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf pdf 175.69 2021-01-22 12:09:23 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 120.41 2021-01-28 09:38:57 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 121.51 2021-01-29 08:59:13 Public message

Announcements

2021-01-29 08:59 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.01.2021r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-01-28 09:38 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na cześć nr 1, 2 i 3 zamówienia (znak pisma: NZP/33/2021).

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-01-22 12:09 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o odrzuceniu oferty złożonej na część nr 2 zamówienia przez MERCEDES MARTRUCK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. (znak pisma: NZP/25/2021).

Zawiadomienie o odrz [...].pdf

2021-01-14 09:58 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pismo z dnia 13.01.2021r. zamieszczono na stronie internetowej w dniu 14.01.2021r.)

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2021-01-07 13:42 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ (Wzór umowy, Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Formularz ofertowy) z dnia 07.01.2021r. (znak pisma: NZP/5/2021).

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjasnienia tresci S [...].pdf

załączniki do SIWZ w [...].docx

2020-12-31 10:33 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o zmianie SIWZ z dnia 31.12.2020r. (zmiana terminu składania ofert).

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana treści SIWZ n [...].pdf

2020-12-30 12:01 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia, Formularz ofertowy oraz Wykaz dostaw) z dnia 30.12.2020r. (znak pisma: NZP/220/2020).

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

załączniki do SIWZ w [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 767