Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/80/2020 Odtwarzania nawierzchni asfaltowych i innych po pracach wod - kan na terenie Kalisza w latach 2021-2022.

Deadlines:
Published : 21-12-2020 11:48:00
Placing offers : 28-12-2020 13:00:00
Offers opening : 28-12-2020 13:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 62 760-80-68  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy.pdf pdf 185.64 2020-12-21 11:48:00 Proceeding
Oświadczenie oferenta.pdf pdf 161.22 2020-12-21 11:48:00 Proceeding
Oświadczenie.pdf pdf 80.85 2020-12-21 11:48:00 Proceeding
UMOWA.pdf pdf 154.33 2020-12-21 11:48:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 286.77 2020-12-21 11:48:00 Proceeding
Regulamin porządkowy PWiK.pdf pdf 217.36 2020-12-21 11:48:00 Proceeding
UMOWA_ po modyfikacji.pdf pdf 155.94 2020-12-22 09:55:10 Proceeding
UMOWA_ po modyfikacji.pdf pdf 155.94 2020-12-22 09:54:40 Public message
Raport z otwarcia ofert.pdf pdf 1104.46 2020-12-28 14:05:56 Public message
dpc.odtwarzanie nawierzchni.pdf pdf 388.95 2020-12-31 09:39:24 Public message
skan porozumienia.pdf pdf 578.26 2022-04-28 13:40:55 Public message

Announcements

2022-04-28 13:40 Magdalena Włodarek Porozumienie

skan porozumienia.pd [...].pdf

2020-12-31 09:39 Agnieszka Grzesiak Dokumentacja podstawowych czynności postępowania.

dpc.odtwarzanie nawi [...].pdf

2020-12-28 14:05 Agnieszka Grzesiak Raport z otwarcia ofert.

Raport z otwarcia of [...].pdf

2020-12-28 12:45 Agnieszka Grzesiak link do otwarcia ofert: https://youtu.be/K8S7XcrlDEI
2020-12-22 09:54 Agnieszka Grzesiak Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Kaliszu informuje, iż dokonała modyfikacji umowy § 8 pkt 2 od ppkt j).
Obowiązująca umowa po modyfikacji w załączeniu.

UMOWA_ po modyfikacj [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z tłucznia za każde 5 cm/m2 - 1 pc. - (0)
2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię podsypka z piasku za każde 5 cm/ m2 - 1 pc. - (0)
3 Wykonanie nawierzchni z betonu C16/20 za każde 10 cm / m2 - 1 pc. - (0)
4 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z chudego betonu za każde 5 cm / m2 - 1 pc. - (0)
5 Frezowanie nawierzchni asfaltowej za każdy 1 cm / m2 - 1 pc. - (0)
6 Cięcie krawędzi nawierzchni asfaltowej za 1 mb - 1 pc. - (0)
7 Warstwa ścieralna o stabilności większej lub równej 8kN za każdy 1 cm / m2 - 1 pc. - (0)
8 Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - ,,Polbruk’’ z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
9 Wykonanie zabruku materiałem własnym ,,Polbruk"" z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
10 Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - kostka kamienna z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
11 Wykonanie zabruku materiałem własnym - kostka kamienna z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
12 Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - płytki chodnikowe z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
13 Wykonanie zabruku materiałem własnym - płytki chodnikowe z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
14 Wykonanie nawierzchni z materiału z rozbiórki - płyt betonowych typu trylinka za 1 m2 - 1 pc. - (0)
15 Wykonanie nawierzchni z materiału własnego - płyt betonowych typu trylinka za 1 m2 - 1 pc. - (0)
16 Wykonanie nawierzchni z materiału własnego - destrukt asfaltowy - za każdy 1 cm / m2 - 1 pc. - (0)
17 Rozbrukowanie nawierzchni i zmarzliny trylinka - polbruk za 1 m2 - 1 pc. - (0)
18 Rozbrukowanie uszkodzonej nawierzchni z trylinki za 1 m2 - 1 pc. - (0)
19 Rozbiórka Podbudowy za 1 m2 - 1 pc. - (0)
20 Rozbiórka asfaltu za 1 m2 - 1 pc. - (0)
21 Rozbiórka krawężnika 20x30 cm - 1 pc. - (0)
22 Rozbiórka ławy za 1 mb - 1 pc. - (0)
23 Ułożenie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej z oporem za 1 mb - 1 pc. - (0)
24 Ułożenie obrzeży trawnikowych 100x20 cm na ławie betonowej z oporem za 1 mb - 1 pc. - (0)
25 Regulacja wysokościowa skrzynki ulicznej zasuwy wodociągowej za 1 szt. - 1 pc. - (0)
26 Regulacja wysokościowa włazu kanalizacyjnego fi600 za 1szt. - 1 pc. - (0)
27 Regulacja wysokościowa włazu kanalizacyjnego fi400 za 1 szt. - 1 pc. - (0)
28 Regulacja wysokościowa wpust ulicznego za 1 szt. - 1 pc. - (0)
29 Transport materiałów z terenu prac na wskazane miejsce do 5 km za 1t materiału - 1 pc. - (0)
30 Drobne prace ziemne przy odtwarzaniu nawierzchni za 1 m3 urobku - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 522