Proceeding: Odbiór w celu utylizacji zużytych filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej szpitala we Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2

Deadlines:
Published : 09-12-2020 13:57:00
Placing offers : 16-12-2020 11:00:00
Offers opening : 16-12-2020 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy.

1.    Przedmiotem zamówienia jest odbiór w celu utylizacji zużytych filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej szpitala we Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2.

2.  Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: zakres Przedmiotu zamówienia, terminy realizacji, warunki płatności zostały określone w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 1).

3.   Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 1).

4.  Wykonawca na etapie składania ofert zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że posiada uprawnienia do transportu i utylizacji filtrów lub posiada stosowną umowę z firmą zewnętrzną. Natomiast z chwilą podpisywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku. KOD ODPADU: 15 02 03

5.    Termin związania ofertą: 30 dni.

6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

 

W przypadku pytań: 

 

1)    merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

2)    związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

 

Wiadomości  z  platformy  zakupowej  mają  charakter  informacyjny.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zalacznik_nr_1_wzor_umowy.pdf pdf 519.94 2020-12-09 13:57:00 Proceeding
zestawienie ofert-sig.pdf pdf 420.6 2020-12-16 13:20:52 Public message
informacja_o_wyborze_oferty-sig.pdf pdf 443.87 2020-12-17 12:47:40 Public message
informacja o uniewaznieniu wyboru oferty-sig.pdf pdf 440.69 2020-12-22 14:53:15 Public message
informacja o uniewaznieniu postepowania-sig.pdf pdf 442.07 2020-12-22 14:58:05 Public message

Announcements

2020-12-22 14:58 Robert Chorążewski Informacja o unieważnieniu postępowania.

informacja o uniewaz [...].pdf

2020-12-22 14:53 Robert Chorążewski Informacja o unieważnieniu wyboru oferty.

informacja o uniewaz [...].pdf

2020-12-17 12:47 Robert Chorążewski W załączniku informacja o wyborze oferty.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2020-12-16 13:20 Robert Chorążewski W załączniku zestawienie złożonych ofert.

zestawienie ofert-si [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odbiór odpadów Odbiór w celu utylizacji 1 kg Odpadów 750 kg - (0)
2 Koszt transportu Zryczałtowane koszty transportu za jedno Zamówienie 4 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy (załącznik nr 1) wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczam, że posiadam uprawnienia do transportu i utylizacji filtrów/ posiadam stosowną umowę z firmą zewnętrzną. Z chwilą podpisania umowy zobowiązuję się do dostarczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku. KOD ODPADU: 15 02 03 - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
Unlock the form

The number of page views: 355