Proceeding: O3.N4.361.06.2020 MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI

Izabela Szukiel
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Department: RDW w Żołędowie
Deadlines:
Posted : 22-11-2020 23:38:00
Placing offers: 07-12-2020 09:45:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  


w załącznikach do postępowania zamieszczono OGŁOSZENIE, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


1.     Postępowanie prowadzone w trybie PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej 5 350 000 euro.

2.     Nr postępowania: O3.N4.361.06.2020.

3.     Oferty należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego:

        Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ODDZIAŁ BYDGOSKI,

        Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko.

4.     Składanie ofert upływa dnia 07.12.2020 roku o godzinie 9:45.

5.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2020 roku o godzinie 10:00.


Zamawiający preferuje komunikację drogą elektroniczną np. poprzez narzędzie Platformy Zakupowej.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

Zadawania pytań do SIWZ

Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:


tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu - Bariery.pdf pdf 258.21 2020-11-22 23:38:00 Proceeding
2.1. D000000 Wymagania ogólne.doc doc 200 2020-11-22 23:38:00 Proceeding
2.2. D010204 Rozbiórka elementów dróg.doc doc 54.5 2020-11-22 23:38:00 Proceeding
2.3. D070501 Bariery ochronne stalowe.doc doc 3689 2020-11-22 23:38:00 Proceeding
2.4. D070502 Remont barier ochronnych stalowych.doc doc 45 2020-11-22 23:38:00 Proceeding
3.1. SIWZ - BARIERY 2020 ROK 20.11.2020.docx docx 183.05 2020-11-22 23:38:00 Proceeding
3.2. SIWZ - BARIERY 2020 ROK 20.11.2020.pdf pdf 1067.72 2020-11-22 23:38:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Montaż barier - 2020 rok.pdf pdf 1141.65 2020-12-07 11:18:29 Public message
7.3.3.2. Informacja o wyborze - Wymiana Barier CZĘŚĆ NR 1.pdf pdf 463.76 2020-12-10 10:16:09 Public message
7.4.3.2. Informacja o wyborze - Wymiana Barier CZĘŚĆ NR 2.pdf pdf 401.16 2020-12-10 10:16:39 Public message

Announcements

2020-12-10 10:16 Izabela Szukiel Zamawiający udostępnia INFORMACJĘ O WYBORZE WYKONAWCY - CZĘŚĆ NR 2, zgodnie z załącznikiem.

7.4.3.2. Informacja [...].pdf

2020-12-10 10:16 Izabela Szukiel Zamawiający udostępnia INFORMACJĘ O WYBORZE WYKONAWCY - CZĘŚĆ NR 1, zgodnie z załącznikiem.

7.3.3.2. Informacja [...].pdf

2020-12-07 15:03 Izabela Szukiel Zamawiający informuje, iż w INFORMACJI Z OTWARCIA, wkradła się omyłka pisarska. Termin złożenia oferty firmy MKSTELLA Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 Koło: 07.12.2020r. godz. 9.24 - CZĘŚC NR 1, CZĘŚĆ NR 2.
2020-12-07 11:18 Izabela Szukiel Zamawiający udostępnia INFOMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, zgodnie z załącznikiem.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-12-04 11:37 Izabela Szukiel Zamawiający doprecyzowując poprzednią odpowiedź:
Bariery muszą posiadać następujące elementy: słupek H1900, wspornik, przekładkę i pas profilowy, ze względu na zachowanie ciągłości istniejących zabezpieczeń drogowych (barier drogowych).
2020-12-03 09:25 Izabela Szukiel W przypadku dostawy i montażu barier wymaga się zastosowania się do zapisów SIWZ (m.in. Dział III Ust. 3):
N2W5A zgodny z PN-EN1317 równoważna względem SP09/4 N2W5A.

The number of page views: 423