Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SCWiS/5/2020 Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach dla zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności

Zamówienia Publiczne
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
Deadlines:
Published : 23-11-2020 10:23:00
Placing offers : 28-12-2020 10:00:00
Offers opening : 28-12-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ wystawa.pdf pdf 365.5 2020-11-23 10:23:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 137.17 2020-11-23 10:23:00 Proceeding
espd-request.xml xml 105.39 2020-11-23 10:23:00 Proceeding
załączniki.pdf pdf 513.37 2020-11-23 10:23:00 Proceeding
Projekt wykonawczy aranżacji ŚCWiS wraz z suplementem.7z.001 001 512000 2020-11-23 10:23:00 Proceeding
Projekt wykonawczy aranżacji ŚCWiS wraz z suplementem.7z.002 002 512000 2020-11-23 10:23:00 Proceeding
Projekt wykonawczy aranżacji ŚCWiS wraz z suplementem.7z.003 003 512000 2020-11-23 10:23:00 Proceeding
Projekt wykonawczy aranżacji ŚCWiS wraz z suplementem.7z.004 004 179650.23 2020-11-23 10:23:00 Proceeding
11 PST - Projekt stanowisk z treściami aplikacji.7z 7z 38822.54 2020-11-23 13:37:57 Proceeding
Odpowiedzi do SIWZ nr 1 .pdf pdf 108.15 2020-12-03 10:02:58 Public message
Odpowiedzi do SIWZ nr 2.pdf pdf 114.52 2020-12-10 14:35:08 Public message
1.jpg jpg 185.72 2020-12-10 14:35:08 Public message
2.jpg jpg 168.78 2020-12-10 14:35:08 Public message
3.jpg jpg 167.16 2020-12-10 14:35:08 Public message
Odpowiedzi do SIWZ nr 3.pdf pdf 115.47 2020-12-21 16:05:25 Public message
Informacja o terminie składania próbek.pdf pdf 97.73 2020-12-23 13:32:36 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 200.84 2020-12-28 12:26:42 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 107.49 2021-01-14 09:56:50 Public message

Announcements

2021-01-14 09:56 Zamówienia Publiczne Wybór oferty najkorzystniejszej

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2020-12-28 12:26 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2020-12-23 13:32 Zamówienia Publiczne Informacja dot. składania próbek

Informacja o termini [...].pdf

2020-12-21 16:05 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 3

Odpowiedzi do SIWZ n [...].pdf

2020-12-10 14:35 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 2

Odpowiedzi do SIWZ n [...].pdf

1.jpg

2.jpg

3.jpg

2020-12-03 10:02 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 1

Odpowiedzi do SIWZ n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1071