Proceeding: Wykonanie i montaż znaków drogowych pionowych na terenie Wydziału Transportu KWP w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 52

Awatar Pracownika
Henryka Łuczka
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 18-11-2020 07:57:00
Placing offers: 23-11-2020 07:54:00
Opening offers : 23-11-2020 09:00:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i montaż znaków drogowych pionowych na terenie Wydziału Transportu KWP w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 52.


Zakres wykonania prac:


Wykonanie i montaż na 18 słupach 27 znaków drogowych pionowych i linii krawędziowych przerywanych i ciągłych na jezdni - oznaczenie poziome tj.


1. Wykonanie znaków drogowych :


- „B-20” STOP o wymiarze fi 600 mm, sztuk 2,

- „B-1” o wymiarze fi 600 mm sztuk 1,

- „D-18” o wymiarze 600 x 600 mm sztuk 1,

- „A-7” o wymiarze 750 mm sztuk 10,

- „D-1” o wymiarze 600 x 600 mm sztuk 4,

- „C-9” o wymiarze fi 600 mm sztuk 2,

- „T-6” o wymiarze 600 x 600 mm sztuk 3 droga z pierwszeństwem przejazdu w lewo i sztuk 3 droga z pierwszeństwem przejazdu w prawo,

- Tabliczka o wymiarach 600 x 250 mm dla znaku B-1 o treści „Nie dotyczy pojazdów Policji i pojazdów upoważnionych” sztuk 1,

- obejmy mocujące znaki do słupów.


2. Słupy dla tych znaków o wymiarze fi minimum 60 mm stalowe o długości:


-1 x 4,5 metra dla dwóch znaków i tabliczki,

-7 x 4 metry dla dwóch znaków,

-10 x 3,5 metra dla jednego znaku.


Wzór montażu i znaków w załączniku.


Droga objęta opracowaniem jest drogą wewnętrzną i składa się z odcinków o nawierzchni asfaltowej, gruntowej ( tłuczeń ) oraz betonowej. Znaki powinny być umocowane na słupach na wysokości 2 metrów nad poziomem terenu ( dolna krawędź dolnego znaku ). Odległość skrajnej krawędzi znaku od krawędź jezdni powinna wynosić 0,5 m, maksymalnie 2 metry. Linie „P-7a” ( krawędziowa przerywana ) i „P-7b” (krawędziowa ciągła) należy zastosować o szerokości 0,24 m.Wymagania Wystawiającego:

 • Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl..

 • KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

 • O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto

 • Termin realizacji zamówienia 14.12.2020r.

 • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.

 • Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.

 • Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót.

 • Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad

 • Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy

 • Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia

 • Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń

 • Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu

 • Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Warunki tech. umieszczenia znaków.pdf pdf 182.3 2020-11-18 07:57:00 Proceeding
Plan sytuacyjny - znaki.pdf pdf 445.61 2020-11-18 08:06:28 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1 Wykonanie i montaż znaków drogowych na terenie Wydz. Transportu KWP w Poznaniu 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4679 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 151