Proceeding: Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2030 roku”.

Anna Rozesłaniec
Urząd Miasta Inowrocławia Department: Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
Deadlines:
Published : 12-11-2020 12:43:00
Placing offers : 25-11-2020 13:00:00
Offers opening : 25-11-2020 13:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2030 roku”, przy zachowaniu zgodności w tym zakresie z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, planistycznymi i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego wraz z przygotowaniem raportu ewaluacyjnego z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku oraz diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Termin wykonania: 10 miesięcy od podpisania umowy.
Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamowieniu_12.11.2020.pdf pdf 112.45 2020-11-12 12:48:38 Proceeding
zal - opis przedmiotu zamowienia 12.11.2020.pdf pdf 145.3 2020-11-12 12:48:45 Proceeding
zal nr 1_wzor formularza ofertowego 12.11.2020.docx docx 20.94 2020-11-12 12:48:50 Proceeding
zal nr 2_oswiadczenie warunki udzialu w postępowaniu.docx docx 18.74 2020-11-12 12:48:53 Proceeding
zal nr 3_wykaz usług 12.11.2020.docx docx 19.25 2020-11-12 12:48:56 Proceeding
zal nr 4_oswiadczenie RODO_12.11.2020.docx docx 19.67 2020-11-12 12:49:01 Proceeding
wyniki na BIP.pdf pdf 109.9 2020-12-15 13:41:37 Public message

Announcements

2020-12-15 13:41 Anna Rozesłaniec Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny, doświadczenia wykonawcy oraz oceny Koncepcji strategii, złożoną przez Wykonawcę: Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Stefana Batorego 46/52, Toruń.

wyniki na BIP.pdf

2020-11-26 11:10 Anna Rozesłaniec W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 10 ofert:
1) Konsorcjum firm: Wielkopolska Akademia Nauk i Rozwoju sp. z o.o. z Poznania i Krajowy Instytut Jakości Joanna Michałowska za cenę 61.512,30 zł brutto;
2) GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko, Warszawa za cenę 34.888,95 zł;
3) Konsorcjum firm: Utila sp. z o.o. Warszawa i EU-Consult sp. z o.o. Gdańsk za cenę 44.000,00 zł brutto;
4) Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. Wrocław za cenę 38.991,00 zł brutto;
5) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, Cieszyn za cenę 23.247,00 zł brutto;
6) Konsorcjum firm: ResPublic sp. z o.o. Warszwa, Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo" i Res Management Paweł Mentelski, Maciej Jednakiewicz spółka cywilna za cenę 89.790,00 zł brutto;
7) Konsorcjum firm: ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o. Bielsko-Biała, Akademia WSB i Fundacja Kreatywny Śląsk za cenę 107.441,73 zł brutto;
8) Konsorcjum firm: Pro Regio Consulting Grzegorz Godziek oraz Peridea Barbara Łączna, Kraków za cenę 98.400,00 zł brutto;
9) prof. UEW dr hab. Andrzej Raszkowski, Jelenia Góra za cenę 29.900,00 zł brutto;
10) Centrum Funduszy UE, Toruń za cenę 24.723,00 zł brutto.

2020-11-17 13:56 Anna Rozesłaniec Na wniosek wykonawców, w ramach drugiego warunku udziału w postępowaniu tj. posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji usług będących przedmiotem niniejszego zapytania, ocenie będą podlegały usługi wykonane w okresie 5 lat poprzedzających złożenie oferty.
2020-11-17 08:35 Anna Rozesłaniec Odpowiedź na zapytanie wykonawcy: Czy w postępowaniu może brać udział konsorcjum? Jeśli tak, to czy formularz ofertowy, koncepcję, oświadczenie o spełnianiu warunków, wykaz usług i oświadczenie RODO podpisują wszystkie podmioty konsorcjum?

Tak, ofertę może złożyć konsorcjum, ofertę i inne dokumenty podpisuje pełnomocnik konsorcjum - pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2030 roku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5503 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 40% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie wykonawcy 10% w opisie przedmiotu zamówienia Attachment required (0)
3 Koncepcja strategii 50% w opisie przedmiotu zamówienia Attachment required (0)
4 Warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 927