Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 36/IS-11/11/20 Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy - etap II.

Deadlines:
Published : 10-11-2020 12:11:00
Placing offers : 02-02-2021 12:00:00
Offers opening : 02-02-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 7523.5 2020-11-10 12:11:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1372.88 2020-11-10 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1, 3, 4 i 5 do IDW w wersji edytowalnej.docx docx 147.09 2020-11-10 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ (espd-request).xml xml 119.15 2020-11-10 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ (wzór).pdf pdf 86.05 2020-11-10 12:11:00 Proceeding
Załączniki do OPZ.zip zip 74460.89 2020-11-10 12:11:00 Proceeding
Odpowiedź na zapytania 1.pdf pdf 308.65 2020-11-23 09:30:43 Public message
Odpowiedź na zapytania 2.pdf pdf 466.63 2020-12-01 09:48:56 Public message
Odpowiedź na zapytania 3.pdf pdf 3002.92 2020-12-09 11:45:28 Public message
Załacznik nr 1 do Odpowiedzi na zapytania 3_SIWZ_Ogłoszenie o sprostowaniu treści ogłoszenia Dz_U_U_E nr 2020_S 240-594558.pdf pdf 316.52 2020-12-09 11:45:28 Public message
Załacznik nr 2 do Odpowiedzi na zapytania 3_SIWZ_ze zmianami_09122020.pdf pdf 19951.47 2020-12-09 11:45:28 Public message
Załącznik nr 3 do Odpowiedzi na zapytania 3_ Załącznik nr 1, 3, 4 i 5 do IDW w wersji edytowalnej_ ze zmianami_09122020.docx docx 158.71 2020-12-09 11:45:28 Public message
Odpowiedź na zapytania 4.pdf pdf 586.18 2020-12-11 11:13:54 Public message
Odpowiedź na zapytania 5.pdf pdf 5604.43 2020-12-16 14:33:54 Public message
Odpowiedź na zapytania 6.pdf pdf 414.56 2020-12-18 09:48:25 Public message
Odpowiedź na zapytania 7.pdf pdf 358.41 2020-12-21 12:15:01 Public message
Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na zapytania 7_ Załącznik nr 1, 3, 4 i 5 do IDW w wersji edytowalnej_ ze zmianami_21122020.docx docx 158.57 2020-12-21 12:15:01 Public message
Odpowiedź na zapytania 8.pdf pdf 2960.03 2020-12-31 11:06:27 Public message
Załacznik nr 1 do Odpowiedzi na zapytania 8_SIWZ_Ogłoszenie o sprostowaniu treści ogłoszenia Dz_U_U_E nr 2020_S 255-643015.pdf pdf 923.23 2020-12-31 11:06:27 Public message
Załacznik nr 2 do Odpowiedzi na zapytania 8_SIWZ_ze zmianami_31122020.pdf pdf 19921.27 2020-12-31 11:06:27 Public message
Załącznik nr 3 do Odpowiedzi na zapytania 8_ Załącznik nr 1, 3, 4 i 5 do IDW w wersji edytowalnej_ ze zmianami_31122020.docx docx 158.66 2020-12-31 11:06:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert.pdf pdf 362.72 2021-01-05 09:42:30 Public message
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zmianie terminu otwarcia ofert.pdf pdf 589.34 2021-01-05 09:42:30 Public message
Informacja dotycząca otwarcia ofert.pdf pdf 135.72 2021-01-25 09:54:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1241.38 2021-02-02 14:45:49 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert_Strona_2.pdf pdf 527.75 2021-02-24 14:11:02 Public message

Announcements

2021-02-24 14:11 Monika Stec Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-24 11:42 Monika Stec The message was withdrawn by the Buyer.
2021-02-02 14:45 Monika Stec Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-25 09:54 Monika Stec Informacja dotycząca otwarcia ofert.

Link do transmisji: https://youtu.be/iVwvBgOk_fs

Informacja dotycząca [...].pdf

2021-01-05 09:42 Monika Stec Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 1 do og [...].pdf

2020-12-31 11:06 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 8.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Załacznik nr 1 do Od [...].pdf

Załacznik nr 2 do Od [...].pdf

Załącznik nr 3 do Od [...].docx

2020-12-21 12:15 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 7.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Załącznik nr 1 do Od [...].docx

2020-12-18 09:48 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 6.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2020-12-16 14:33 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 5.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2020-12-11 11:13 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 4.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2020-12-09 11:45 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 3.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Załacznik nr 1 do Od [...].pdf

Załacznik nr 2 do Od [...].pdf

Załącznik nr 3 do Od [...].docx

2020-12-01 09:48 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 2.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2020-11-23 09:30 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2317