Proceeding: 165/BZP-U.510.104/2020/MD Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników w Gdańsku

Deadlines:
Posted : 30-10-2020 10:00:00
Placing offers: 05-01-2021 11:00:00
Opening offers : 05-01-2021 11:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.10.2020r..pdf pdf 175.95 2020-10-30 10:00:00 Proceeding
2. SIWZ.pdf pdf 252.5 2020-10-30 10:00:00 Proceeding
3. OPZ.pdf pdf 246.87 2020-10-30 10:00:00 Proceeding
4. Wzór umowy.pdf pdf 438.55 2020-10-30 10:00:00 Proceeding
5. Załączniki. do OPZ.zip zip 465656.76 2020-10-30 10:00:00 Proceeding
6. Dokumenty edytowalne.docx docx 50.63 2020-10-30 10:00:00 Proceeding
7. Zał. nr 10 Wzór harmonogramu rzecz - finansowego.xlsx xlsx 40.25 2020-10-30 10:00:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.11.2020r..pdf pdf 91.48 2020-11-10 14:23:49 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 13.11.2020r.pdf pdf 89.32 2020-11-13 12:52:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.11.2020r..pdf pdf 41.59 2020-11-13 12:52:08 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.11.2020r..pdf pdf 252.83 2020-11-23 10:30:47 Public message
Zmiana treści SIWZ z dnia 24.11.2020r..pdf pdf 86.43 2020-11-24 07:31:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.11.2020r..pdf pdf 41.59 2020-11-24 07:31:02 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.11.2020r..pdf pdf 94.65 2020-11-25 07:13:40 Public message
Wyjasnienia treści SIWZ z dnia 26.11.2020.zip zip 279.56 2020-11-26 08:37:05 Public message
Zmiana treści SIWZ z dnia 27.11.2020r..pdf pdf 123.37 2020-11-27 12:03:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.11.2020r..pdf pdf 63.25 2020-11-27 12:03:19 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.12.2020r..pdf pdf 188.99 2020-12-17 08:03:54 Public message
Zmiana treści SIWZ z dnia 17.12.2020r..pdf pdf 86.44 2020-12-17 14:05:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.12.2020r..pdf pdf 41.62 2020-12-17 14:05:30 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.12.2020r..pdf pdf 84.85 2020-12-23 07:11:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.01,2021r.pdf pdf 118.82 2021-01-05 11:48:05 Public message

Announcements

2021-01-05 11:48 Monika Dubowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.01.2021r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-12-23 07:11 Monika Dubowska Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.12.2020r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2020-12-17 14:05 Monika Dubowska Zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 17.12.2020r.

Zmiana treści SIWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-12-17 08:03 Monika Dubowska Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.12.2020r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2020-11-27 12:03 Monika Dubowska Zmiana treści SIWZ z dnia 27.11.2020r.

Zmiana treści SIWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-11-26 08:37 Monika Dubowska Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 26.11.2020r.

Wyjasnienia treści S [...].zip

2020-11-25 07:13 Monika Dubowska Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.11.2020r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2020-11-24 07:31 Monika Dubowska Zmiana treści SIWZ z dnia 24.11.2020r.

Zmiana treści SIWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-11-23 10:30 Monika Dubowska Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.11.2020r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2020-11-13 12:52 Monika Dubowska Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 13.11.2020r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-11-10 14:23 Monika Dubowska Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.11.2020r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3277