Proceeding: ROPS.X/2204/13/2020 Dzierżawa laserowych urządzeń wielofunkcyjnych

Deadlines:
Published : 29-10-2020 12:29:00
Placing offers: 12-11-2020 23:59:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

09.11.2020 r.

UWAGA!


Zamawiający wprowadził zmiany we wzorze umowy na dzierżawę laserowych urządzeń wielofunkcyjnych.


Zmiany dotyczą przedmiotu umowy oraz sposobu rozliczeń (§ 1, § 4)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 12.11.2020 roku do godz. 23:59

Zamawiający informuję, iż dokonano zmiany w opisie przedmiotu zamówienia. 
Zmiany zostały wprowadzone w opisach minimalnych parametrów laserowych urządzeń wielofunkcyjnych do wydruku monochromatycznego oraz kolorowego (pkt 17 w tabelach).

Analogicznie zmianie uległ również  zał. nr 1 do Formularza ofertowego (kalkulacja)

Dotychczasowy wymóg Zamawiającego:

17

Dodatkowy warunek

Przebieg nie większy niż 100 000 kopii


Wymóg Zmawiającego obowiązujący po zmianie opisu treści przedmiotu zamówienia:

17

Stan dzierżawionych urządzeń

Zamawiający wymaga fabrycznie nowych urządzeń


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:

Dzierżawę 1 kolorowego i 9 monochromatycznych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzająco-monitorującym realizację wydruku podążającego oraz świadczenie usług serwisowo-eksploatacyjnych zapewniających utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej gotowości w okresie od podpisania umowy do 31.12.2023.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajduje się w załącznikach. 

Nie należy za pomocą platformy składać oferty. Należy je złożyć zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. Zał. nr 1_Formularz ofertowy ROPS.X.2204_13_2020.pdf pdf 348.08 2020-10-29 12:29:00 Proceeding
5. Zał. nr 3 ROPS.X.2204_13_2020 Klauzula RODO.pdf pdf 201.22 2020-10-29 12:29:00 Proceeding
1. Zapytanie ofertowe_ROPS.X.2204_13_2020 - zmiana treści Zapytania ofertowego.pdf pdf 469.5 2020-11-04 18:59:54 Proceeding
3. Kalkulacja_Zał. nr 1 do Formularza ofertowego ROPS.X.2204_13_2020 zmiana treści Zapytania ofertowego.xlsx xlsx 14.61 2020-11-04 18:59:59 Proceeding
3. Kalkulacja_Zał. nr 1 do Formularza ofertowego ROPS.X.2204_13_2020 zmiana treści Zapytania ofertowego.pdf pdf 154.02 2020-11-04 19:00:04 Proceeding
4. Zał. nr 2_Wzór umowy_ROPS.X.2204_13_2020_po zmianach.pdf pdf 454.22 2020-11-09 13:50:26 Proceeding
Protokół do ROPS.X.2204_13_2020.pdf pdf 277.21 2020-11-16 11:33:12 Public message

Announcements

2020-11-16 11:33 Katarzyna Sieradzka Protokół z postępowania

Protokół do ROPS.X.2 [...].pdf

2020-11-09 13:52 Katarzyna Sieradzka Zamawiający wprowadził zmiany we wzorze umowy na dzierżawę laserowych urządzeń wielofunkcyjnych.

Zmiany dotyczą przedmiotu umowy oraz sposobu rozliczeń (§ 1, § 4)
2020-11-09 09:00 Katarzyna Sieradzka Pytanie Wykonawcy:

dotyczy Systemu zarządzająco-monitorującego - str. 6 pkt 3.
Zamawiający wymaga instalacji systemu zarządzającego na dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązania do wydruku podążającego opartego na zasobach chmurowych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza w zakresie rozwiązań organizujących druk, zarządzających usługami, zliczających wykonane usługi żadnych rozwiązań opartych o zasoby chmurowe.
2020-11-06 14:34 Katarzyna Sieradzka Pytania Wykonawcy:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści urządzenie A4 z podajnikiem ręcznym na 50 arkuszy? Podajnik ręczny jest kasetą dodatkową na pojedyncze kartki (większa gramatura, folia) i zastosowanie podajnika na 50 arkuszy nie wpłynie na obniżeni funkcjonalności.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 2
Czy Zamawiający, po modyfikacji pojemności kaset wejściowych, dopuści urządzenie o pojemności 1 x 500 stron? Zostanie spełniony podstawowy wymóg pojemności 500 stron (2x250).

odp. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
2020-11-05 09:54 Katarzyna Sieradzka Pytanie Wykonawcy
Czy Zamawiający zmodyfikuje minimalną wysokość na 1,1 m? Oferowane urządzenia A4 z tym parametrem umożliwiają obsługę urządzeń w sposób ergonomiczny.

Odpowiedź
tak, Zamawiający dopuszcza minimalną wysokość na której znajdować powinien się panel dotykowy do obsługi urządzeń na 1,1 m.
2020-11-05 09:48 Katarzyna Sieradzka W związku z zadanym poniżej zawartym pytaniem dotyczącym wymogu instalacji systemu na serwerze Wykonawcy:

Pytanie:
"Zmawiający zawarł wymóg instalacji systemu na własnym serwerze. Czy w zakresie monitorowania stanu technicznego urządzeń, dopuszczone zostanie rozwiązanie, na którym na lokalnym serwerze jest zainstalowany agent zbierający informację o urządzeniach, a statystyki wysyłane są na serwer Wykonawcy?"

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż z doświadczenia w pracy z systemami nadzorującymi wydruk, często wymagają one specyficznych konfiguracji, Adobe Flash Palyer lub apletów Javy w odpowiedniej wersji, dlatego aby niknąć problemów związanych z brakiem możliwości dostosowania serwerów Zamawiającego, wymagane jest aby całość oprogramowania do nadzoru i zliczania wydruków dostarczona była przez Wykonawcę na własnym sprzęcie, dzięki czemu będzie on skonfigurowany odpowiednio pod potrzeby oprogramowania którym posługuje się Wykonawca.
2020-11-04 18:21 Katarzyna Sieradzka Zamawiający informuje, iż do prowadzonego postepowania pojawiły się następujące pytania:

Pyt. 1. Załącznik nr. 1 do formularza ofertowego – minimalne parametry dotyczące laserowych, wielofunkcyjnych drukarek monochromatycznych A4 Pkt. 2 (tabela) – Czy Zamawiający dopuści urządzenie ,które posiada w standardzie kasetę na 1 x 550 stron?
odp. Zamawiający dopuszcza urządzenia, które posiada w standardzie kasetę na 1 x 550 stron

Pyt. 2. Czy Zamawiający oczekuje podstawy na kółkach do każdego urządzenia A4? Jaka powinna być zapewniona min. wysokość urządzenia umieszonego na podstawie.
odp. tak, każde urządzenie powinno posiadać podstawę na kółkach.
Minimalna wysokość na jakiej powinien znajdować się panel dotykowy do obsługi urządzenia, to 1,20 m., max. 1,40 m.

Pyt. 3.
Pkt. 19 - Czy Zamawiający oczekuje opcjonalnych tac odbiorczych na wydruk zapewniający wskazaną pojemność odbiorczą na 500 ark. oraz 500 kartek dla skanera?
odp. Zamawiający dopuszcza urządzenia posiadające pojemność 50 kartek/kopii na tacach odbiorczych dokumentów skanowanych.
2020-11-03 09:40 Katarzyna Sieradzka Dotyczy pozycji 19 w tabeli określającej minimalne parametry urządzeń wielofunkcyjnych

Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenia posiadające pojemność 250 kartek/kopii na tacach na gotowy wydruk.The number of page views: 706