Proceeding: Przełączniki sieciowe

Izabela Imiołek
Mota-Engil Central Europe S.A.
Deadlines:
Posted : 19-10-2020 12:35:00
Placing offers: 02-11-2020 09:27:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie o ofertę - RFQ
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przetarg dotyczy zakupu, instalacji oraz konfiguracji przełączników sieciowych marki Huawei/Cisco/HP/Meraki o parametrach wydajności nie niższych niż te podane w poniżej specyfikacji na podstawie producenta Huawei.

 

W ofercie należy uwzględnić SLA adekwatnie do marki Huawei. Koszt Urządzeń/Gwarancji/Supportu/Licencji/Wdrożenia należy umieścić w osobnych pozycjach. W załączeniu do oferty należy dołączyć oficjalną specyfikację techniczną proponowanego rozwiązania. Rozwiązanie ma uwzględniać bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie 5 lat od zakończenia produkcji.


SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACHGwarancja i serwis

 

Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań :

1. Dostarczone urządzenia musza być fabrycznie nowe, nieużywane w innych projektach, nie

wycofane z produkcji i pochodzić z legalnego, polskiego kanału dystrybucji.

2. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału

sprzedaży producentów na teren Polski – ze względów gwarancyjnych niedopuszczalne jest

dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki,

3. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne

producentów w okresie zapisanym w specyfikacjach sprzętu,

4. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji

aktualnej na dzień dostawy,

5. Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowanie musi być ze sobą kompatybilna,

6. Wykonawca winien w momencie dostawy przedłożyć dokumenty potwierdzające, że posiada

autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z

nimi związanych.

 

Warunki gwarancji i serwisu :

1. Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by

zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne,

zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta dostarczonych rozwiązań,

2. Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu,

3. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku

do piątku, w godzinach 8-17), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę),

4. Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich

dostarczanych rozwiązań.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SPEC-S5732-H24UM2CC.DOCX DOCX 39.32 2020-10-19 15:40:16 Proceeding
SPEC-S5735-L48P4X.DOCX DOCX 37.29 2020-10-19 15:40:21 Proceeding
SPEC-S5735-L48T4X.docx docx 18.75 2020-10-27 08:16:17 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przełączniki sieciowe - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4843 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 248