Proceeding: IN.271.8.12.2020 Wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej, ulicy Podgórnej i na działce nr 160/19 w Łodzi wraz z kanalizacją, wodociągiem i oświetleniem ulicznym.

Marek Pięta
Urząd Miejski Gminy Stęszew Department: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
Deadlines:
Posted : 13-10-2020 13:46:00
Placing offers: 19-10-2020 09:00:00
Opening offers : 19-10-2020 09:05:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

W imieniu Gminy Stęszew informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej, ulicy Podgórnej i na działce nr 160/19 w Łodzi wraz z kanalizacją, wodociągiem i oświetleniem ulicznym. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: Koncepcja - 3 miesiące od terminu podpisania umowy
Projekt wraz z pozwoleniami i decyzjami - w lata od terminu podpisania umowy.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 61 8 197 141

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 13.81 2020-10-13 13:46:00 Ordered object
Umowa praw autorskich proj..doc doc 30 2020-10-13 13:46:00 Criterium
Umowa-projekt_.doc doc 70 2020-10-13 13:46:00 Criterium
Oświadczenie o zaleganiu, niezaleganiu w podatkach.pdf pdf 131.18 2020-10-13 13:46:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena Wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej, ulicy Podgórnej i na działce nr 160/19 w Łodzi wraz z kanalizacją, wodociągiem i oświetleniem ulicznym.

Opis przedmiotu zamó [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Oświadczenie o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach - Proszę załączyć wypełniony i podpisany skan oświadczenia o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach na rzecz Gminy Stęszew (Buyer requires the attachment of a file)

Oświadczenie o zaleg [...].pdf

(0)
5 Projekt umowy - Zapoznałem/am się z projektem umowy i akceptuję go - proszę potwierdzić

Umowa praw autorskic [...].doc

Umowa-projekt_.doc

(0)
6 Gwarancja - Gwarancja minimum 24 miesięcy - proszę potwierdzić i podać liczbę miesięcy. (0)
7 Termin realizacji - Koncepcja - 3 miesiące od terminu podpisania umowy Projekt wraz z pozwoleniami i decyzjami - w lata od terminu podpisania umowy. Proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 160