Proceeding: U/08/2020 U/08/2020 Zakup wraz z wdrożeniem systemu informatycznego pełniącego rolę Macierzy Edukacyjnej, dla potrzeb realizacji zadań w projekcie "Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w Opolu"

Deadlines:
Posted : 19-10-2020 15:08:00
Placing offers: 15-12-2020 10:00:00
Opening offers : 15-12-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
U-08-2020 SIWZ wraz z załącznikami.zip zip 836.75 2020-10-19 15:16:34 Proceeding
U-08-2020 zmiana SIWZ-ZMIANA TERMINU.zip zip 1401.82 2020-11-09 15:52:29 Public message
U-08-2020 Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 647.86 2020-11-12 07:40:46 Public message
U-08-2020 Sprostowanie ogłoszenia opublikowane 13112020.pdf pdf 102.54 2020-11-13 11:56:09 Public message
U-08-2020 Pytania i odpowiedzi nr 2_Zmiana terminu składania ofert.zip zip 1098.22 2020-11-19 15:08:34 Public message
U-08-2020 Pytania i odpowiedzi nr 3.pdf pdf 822.67 2020-11-20 11:34:32 Public message
U-08-2020 prawidłowa treść SPROSTOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WYSŁANE DO PUBLIKACJI 29112020.pdf pdf 71.21 2020-11-29 14:03:47 Public message
U-08-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OPUBLIKOWANE 24112020.pdf pdf 71.61 2020-11-24 19:28:32 Public message
U-08-2020 Ujednolicenie dokumentacji.zip zip 901.93 2020-11-27 12:58:09 Public message

Announcements

2020-11-29 14:03 Zamówienia Publiczne UO Ujednolicenie dokumentacji: aktualna treść załącznika - sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

U-08-2020 prawidłowa [...].pdf

2020-11-27 12:58 Zamówienia Publiczne UO Ujednolicenie dokumentacji.

U-08-2020 Ujednolice [...].zip

2020-11-24 19:28 Zamówienia Publiczne UO Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

U-08-2020 Ogłoszenie [...].pdf

2020-11-20 11:34 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi nr 3

U-08-2020 Pytania i [...].pdf

2020-11-19 15:08 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi nr 2. Zmiana terminu składania ofert.

U-08-2020 Pytania i [...].zip

2020-11-13 11:56 Zamówienia Publiczne UO Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

U-08-2020 Sprostowan [...].pdf

2020-11-12 07:40 Zamówienia Publiczne UO Pytanie i odpowiedź

U-08-2020 Pytania i [...].pdf

2020-11-09 15:52 Zamówienia Publiczne UO Zmiana SIWZ. Zmiana terminu składania ofert.

U-08-2020 zmiana SIW [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 757