Proceeding: RGI.7021.14/2.2020 „Budowa obiektu małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap II” realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej - II etap” współfinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020

Agnieszka Nowak
Gmina Świlcza Department: Urząd Gminy Świlcza / Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury / Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Published : 18-09-2020 14:07:00
Placing offers: 25-09-2020 10:00:00
Opening offers : 25-09-2020 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Do składanej oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy skrócony zawierający opis robót, ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową netto, wartość pozycji netto, podsumowanie działów zgodnie z przedmiarami robót z Zapytania ofertowego. Wartość netto, podatek VAT, cenę brutto do całości kosztorysu.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_zgloszenie.pdf pdf 182.13 2020-09-18 14:07:00 Proceeding
02_projekt_budowlany.pdf pdf 5112.76 2020-09-18 14:07:00 Proceeding
03_specyfikacja_ techniczna.pdf pdf 585.76 2020-09-18 14:07:00 Proceeding
04_Przedmiar_robot.pdf pdf 140.21 2020-09-18 14:07:00 Proceeding
RGI.7021.14_2.2020_OPZ.pdf pdf 1303.43 2020-09-18 14:07:00 Proceeding
RGI.7021.14_2.2020_mod_01.pdf pdf 379.27 2020-09-22 14:49:05 Public message
RGI.7021.14_2.2020_inf_int.pdf pdf 746.14 2020-09-28 16:51:32 Public message

Announcements

2020-09-28 16:51 Agnieszka Nowak Gmina Świlcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

RGI.7021.14_2.2020_i [...].pdf

2020-09-22 14:49 Agnieszka Nowak Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

RGI.7021.14_2.2020_m [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa obiektu małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap II Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia wraz z montażem Linarium Piramida (poz. 6 z projektu budowlanego) wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja na dostarczone urządzenia - Gwarancja na dostarczone urządzenia - zostaną przyznane wg poniższego wzorca: 12 miesięcy: 0,00 pkt 24 miesięcy: 10,00 pkt 36 miesięcy: 20,00 pkt (0)
3 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin realizacji - 23 październik 2020 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 273