Proceeding: WZP-596/MW/20 Budowa instalacji elektrycznej zasilającej stacje ładowania do samochodów elektrycznych w obiektach Komendy Stołecznej Policji - KRP I ul. Zakroczymska 3C, KRP II ul. Malczewskiego 3/5/7 oraz KP ul. Okrężna 57 w Warszawie..

Deadlines:
Posted : 11-09-2020 10:31:00
Placing offers: 16-09-2020 12:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W imieniu Komendy Stołecznej Policji informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na:

Montaż stacji do ładowania samochodów elektrycznych w obiektach Komendy Stołecznej Policji: KRP I ul. Zakroczymska 3C, KRP II ul. Malczewskiego 3/5/7, KRP II ul. Okrężna 57 na podstawie Dokumentacji Projektowej.
Oferenci dodatkowo zobowiązani są do przedstawienia kosztorysów ofertowych.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru ofert w przypadku przekroczenia szacowanych środków. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Dostawca/Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

Dostawca /Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, w ciągu 30 (trzydzieści) dni od daty dostarczenia przez Dostawcę/Wykonawcę do zamawiającego tj. Wydziału Inwestycji
i Remontów Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowaniu usługi.

Na fakturze jako płatnika należy wskazać: Komendę Stołeczną Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON: 012126482.

Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).

Realizacja przedmiotu zamówienia: Obiekty Komendy Stołecznej Policji – Komenda Rejonowa Policji I, przy ul. Zakroczymskiej 3C, Komenda Rejonowa Policji II, przy ul. Malczewskiego 3/5/7 oraz Komisariat Policji, przy ul. Okrężnej 57 w Warszawie”.

Osoba do kontaktu w/s realizacji przedmiotu zamówienia: Pan Andrzej Jacek Szostak, tel.
47 72 327-18 kom. 604 055 942, e-mail:
andrzej.szostak1@ksp.policja.gov.pl.

Termin realizacji  21 dni od daty podpisania umowy. Wszystkie dodatkowe koszty należy wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
PFU.docx docx 37.57 2020-09-11 10:31:00 Proceeding
Projekt wykonawczy.pdf pdf 2780.8 2020-09-11 10:31:00 Proceeding
specyfikacja techniczna.pdf pdf 4634.86 2020-09-11 10:31:00 Proceeding
Umowa stacje ładowania.docx docx 32.12 2020-09-11 10:31:00 Proceeding
Okrężna 57_Kosztorys ofertowy.ath ath 12.21 2020-09-11 10:31:00 Ordered object
Okrężna 57_Kosztorys ofertowy.pdf pdf 135.61 2020-09-11 10:31:00 Ordered object
Malczewskiego 3 5 7_Kosztorys ofertowy.ath ath 12.34 2020-09-11 10:31:00 Ordered object
Malczewskiego 3 5 7_Kosztorys Ofertowy.pdf pdf 132.35 2020-09-11 10:31:00 Ordered object
Zakroczymska 3C_Kosztorys Ofertowy.ath ath 15.84 2020-09-11 10:31:00 Ordered object
Zakroczymska 3C_Kosztorys Ofertowy.pdf pdf 140.92 2020-09-11 10:31:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Montaż stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Komenda Rejonowa Policji I - Warszawa ul. Zakroczymska 3C.

Zakroczymska 3C_Kosz [...].ath

Zakroczymska 3C_Kosz [...].pdf

1 set - (0)
2 Montaż stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Komenda Rejonowa Policji II - Warszawa ul. Malczewskiego 3/5/7.

Malczewskiego 3 5 7_ [...].ath

Malczewskiego 3 5 7_ [...].pdf

1 set - (0)
3 Montaż stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Komisariat Policji - Warszawa ul. Okrężna 57.

Okrężna 57_Kosztorys [...].ath

Okrężna 57_Kosztorys [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5477 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 21 dni od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja - Wymagany okres gwarancji - 5 lat. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 197