Proceeding: IGKIP.2.271.3.2020 ”Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubawka na lata 2021-2024”

Joanna Górnik
Gmina Lubawka Department: BK
Deadlines:
Posted : 10-09-2020 14:19:00
Placing offers: 23-09-2020 10:00:00
Opening offers : 23-09-2020 10:15:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK NR 1 wzór oświadczenia_1532046731-1.docx docx 17.42 2020-09-10 14:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3- klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 495.51 2020-09-10 14:19:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe na wykonanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków platforma.docx docx 54.9 2020-09-10 14:19:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 umowa na Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lubawka na lata 2021-2024.docx docx 35.04 2020-09-10 14:19:00 Proceeding
raport z wyboru oferty.pdf pdf 883.95 2020-09-24 13:19:19 Public message

Announcements

2020-09-24 13:19 Joanna Górnik W załączeniu przesyła się zestawienie ofert wraz z wyborem najlepszej oferty.

raport z wyboru ofer [...].pdf

2020-09-18 10:47 Joanna Górnik Do zamawiającego wpłynęło następujące pytanie: "Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia?", w odpowiedzi informuję, że czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2020-09-15 15:22 Joanna Górnik Do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:
"W zapytaniu ofertowym wymagacie Państwo przygotowania kart adresowych dla zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Czy Gminna Ewidencja została powiększona w ostatnim czasie o jakieś obiekty, jeśli tak to w jakiej liczbie. Dodam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z 10 września 2019 stanowi, że dotychczas opracowane karty zabytków stają się kartami zabytków w myśl niniejszego rozporządzenia. Jeśli Państwo powiększyli ewidencję Zarządzeniem Burmistrza, to dla nowych obiektów należy przygotować karty zabytków. Mam nadzieję, że będzie nam dane współpracować. Moja firma złoży ofertę w postępowaniu."

W odpowiedzi informuję, że od dnia sporządzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubawka, nie były dodawane Zarządzeniem Burmistrza, nowe obiekty, do których należy przygotować karty zabytków.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubawka na lata 2021-2024 Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubawka na lata 2021-2024 1 pc. Urząd Miasta Lubawka
Pl. Wolności 1
58-420, Lubawka
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 60 dni od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 497