Proceeding: Wykonanie oznakowania poziomego dla 10 inwestycji w woj. kujawsko-pomorskim m. w Toruniu i okolicach Torunia (realizowanych przez COLAS POLSKA SP. Z O.O.)

Ilona Kasprzyk
COLAS Polska Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 10-09-2020 13:54:00
Placing offers: 17-09-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie o ofertę - RFQ
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Dzień dobry,

COLAS Polska sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie oznakowania poziomego dla 10 inwestycji w woj. kujawsko-pomorskim m. w Toruniu i okolicach Torunia (realizowanych przez COLAS POLSKA SP. Z O.O.)


ZAMAWIAJĄCY:

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49,

62-070 Palędzie

Osoba do kontaktu: Łukasz Macler, tel. 502 746 780, e-mail: lukasz.maclar@colas.plTERMIN WYKONANIA ZADANIA:

Od września do grudnia 2020 r. (szczegóły w zestawieniu)


ZAKRES PRAC:

Wykonanie oznakowania poziomego różnego rodzaju + PEO zgodnie z załączoną dokumentacją i zestawieniem zbiorczym.

Wykaz inwestycji:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965, długości 4,965 km

2. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu - branża drogowa

3. Rozbudowa (przebudowa) drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo - Serock

4. Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice-Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną nr 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C

5. Przebudowa drogi powiatowej Błądzim - Drzycim - Laskowice - ETAP 2

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny w km 0+000 do 3+282 na dł, 3,282 km

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1615C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny na odcinku według kilometrażu drogi od km 5+488,00 do km 12+661,00

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski km od 0+000 do 1+689 cz.I

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski km od 1+731,5 do 3+574, cz. II

10. Remont drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn-Błądzim od km 4+125 do km 8+580


ZAŁĄCZNIKI:

1. SST,

3. Zbiorcze zestawienie 10 Inwestycji - DO UZUPEŁNIENIA


DODATKOWE WARUNKI DOT. ZAMÓWIENIA

Gwarancja i rękojmia liczona od daty odbioru końcowego przy udziale Inwestora: określona dla każdej inwestycji w Zestawieniu zbiorczym 


WYMAGANIA DLA OFERTY:

1. Złożenie oferty do 17 września 2020 r. do godz. 10:00.

2. Ofertę można złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej lub bezpośrednio na e-maila:  ilona.kasprzyk@colas.pl.

3. Termin ważności oferty: 60 dni

4. Termin płatności: 30 dni


Dodatkowych informacji w sprawach handlowych udzieli Państwu:

- Ilona Kasprzyk tel. + 48 61 894 54 60 wew. 353 ,tel. kom. +48 881 822 071; e-mail: ilona.kasprzyk@colas.pl


Zachęcam do złożenia oferty.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SST-TOM-II-PZD-Świecie_DP1265C.pdf pdf 4749.51 2020-09-10 13:54:00 Proceeding
Zbiorcze Zestawienie_Oznakowanie_poziome do wyceny.xlsx xlsx 24.04 2020-09-10 13:54:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oznakowanie poziome dla 10 Inwestycji Zgodnie z zapytaniem. Koniecznie wypełnić Kosztorys 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 146