Proceeding: D/34/2020 D/34/2020 Zakup aparatury na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Published : 18-09-2020 14:27:00
Placing offers : 06-10-2020 10:00:00
Offers opening : 06-10-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D-34-2020 SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.zip zip 1136.65 2020-09-18 14:27:20 Proceeding
D-34-2020 PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1_25092020.zip zip 1322.97 2020-09-25 11:00:28 Public message
D-34-2020 PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2_28092020.zip zip 1357.92 2020-09-28 15:15:49 Public message
D-34-2020 Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 785.04 2020-10-06 11:25:51 Public message
D-34-2020 część nr 3_Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 405.28 2020-10-20 16:27:38 Public message
D-34-2020 część nr 1 UNIEWAŻNIENIE_brak ofert.pdf pdf 403.4 2020-10-22 16:20:26 Public message
D-34-2020 część nr 2 ODRZUCENIE.pdf pdf 680.93 2020-11-12 15:44:52 Public message
D-34-2020 część nr 2 Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 397.5 2020-11-25 08:51:02 Public message

Announcements

2020-11-25 08:51 Zamówienia Publiczne UO Część nr 2: Wybór najkorzystniejszej oferty

D-34-2020 część nr 2 [...].pdf

2020-11-12 15:44 Zamówienia Publiczne UO Część nr 2: Odrzucenie

D-34-2020 część nr 2 [...].pdf

2020-10-22 16:20 Zamówienia Publiczne UO Część nr 1: Unieważnienie

D-34-2020 część nr 1 [...].pdf

2020-10-20 16:27 Zamówienia Publiczne UO Część nr 3: Wybór najkorzystniejszej oferty

D-34-2020 część nr 3 [...].pdf

2020-10-06 11:25 Zamówienia Publiczne UO PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

D-34-2020 Protokół z [...].pdf

2020-09-28 15:15 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi nr 2

D-34-2020 PYTANIA I [...].zip

2020-09-28 15:14 Zamówienia Publiczne UO The message was withdrawn by the Buyer.
2020-09-25 11:00 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi nr 1

D-34-2020 PYTANIA I [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1095