Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 281.37.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Celulozowej we Włocławku

Deadlines:
Published : 18-08-2020 13:56:00
Placing offers : 01-09-2020 11:00:00
Offers opening : 01-09-2020 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku, w prowadzonym postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z  2019 r. poz. 1843).

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku opublikowany został na stronie internetowej Zamawiającego – www.mpwik.wloclawek.pl w zakładce „przetargi”.

Niniejsze Warunki udzielenia zamówienia ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowią komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki 1,2,3,4,5.doc doc 96 2020-08-18 13:56:00 Proceeding
Warunki Udzielenia Zamówienia.pdf pdf 603.18 2020-08-18 13:56:00 Proceeding
Tom II i III.7z 7z 8454.26 2020-08-18 13:56:00 Proceeding
informacja.pdf pdf 30.41 2020-09-01 11:45:01 Public message
wynik.pdf pdf 28.72 2020-09-18 14:16:30 Public message

Announcements

2020-09-18 14:16 Mieczysław Małkiewicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

wynik.pdf

2020-09-10 13:04 Mieczysław Małkiewicz The message was withdrawn by the Buyer.
2020-09-01 11:45 Mieczysław Małkiewicz Informacja o złożonych ofertach

informacja.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Celulozowej we Włocławku według projektu budowlanego i opisu zamieszczonego w dokumentacji przetargowej 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 6 miesięcy od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 682