Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZK.272.13.2020 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Awatar Pracownika
Marcin Nowak
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Department: Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Deadlines:
Published : 06-08-2020 14:21:00
Placing offers : 14-08-2020 10:00:00
Offers opening : 14-08-2020 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. 


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załącznikach. 

Prosimy o dołączenie do oferty podpisanych i zeskanowanych lub podpisanych elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym)  załączników od nr 1-5 oraz załącznika nr 7 do postępowania. 


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy lub złożenia zamówienia. Ofertę Wykonawcy stanowi formularz ofertowy elektroniczny,wypełniony na platformie OpenNexus.


Zamówienie zwolnione ze stosowania przepisów Pzp z art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 56 683 53 80 w. 81

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.doc doc 1501 2020-08-06 14:21:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 574.18 2020-08-06 14:21:00 Proceeding
PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End.pdf pdf 1425.3 2020-08-06 14:24:41 Proceeding
protokol_z_sesji_otwarcia.pdf pdf 245.26 2020-08-14 11:27:27 Public message
zaw_o_wyborze_oferty.pdf pdf 205.97 2020-08-18 11:24:33 Public message

Announcements

2020-08-18 11:24 Marcin Nowak Zawiadomienie o wyborze oferty.

zaw_o_wyborze_oferty [...].pdf

2020-08-14 11:27 Marcin Nowak Informacja z sesji otwarcia ofert.
Treść informacji dostępna jest w pliku poniżej.

protokol_z_sesji_otw [...].pdf

2020-08-12 09:30 Marcin Nowak Odpowiedź na zapytanie do SIWZ oraz modyfikacja nr 1 treści SIWZ

Pytanie:
Ostatnio mamy do czynienia z nasileniem się procederu oferowania przez niektórych nieuczciwych Wykonawców w przetargach publicznych/zapytaniach komputerów z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Windows kupionymi w cenie 20-30 zł na portalu aukcyjnym Allegro (lub instalowania na nowych komputerach licencji Microsoft Authorized Refurbisher MAR dedykowanych dla sprzętu poleasingowego,recertyfikowanego,odnowionego)
Prokuratura prowadzi już wobec tych Wykonawców dochodzenia.

Pozornie system operacyjny jest aktywowany i działa prawidłowo.Po czasie okazuje się że producent systemu operacyjnego-firma Microsoft zdalnie blokuje ten system użytkowany na laptopie.Okazuje się najczęściej że była to licencja grupowa dedykowana dla szkolnictwa wyższego lub deweloperów oprogramowania.Gminy i szkoły a tym bardziej uczniowie nie są uprawnieni do użytkowania tego typu licencji.

Uniemożliwieniu takiego procederu zapobiega "wpisanie" klucza licencyjnego systemu operacyjnego w BIOS komputera. Takie uprawnienia posiadają producenci komputerów ,których narzędzia pozwalają na nieusuwalne "wpisanie" kluczy licencyjnych systemu Windows w BIOS.Zapobiega to instalacji oprogramowania systemowego niewiadomego pochodzenia przez nieuczciwych Wykonawców.

W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby wymagany system operacyjny był fabrycznie preinstalowany przez producenta laptopa i posiadał klucz licencyjny "zapisany" w BIOS ?


Odpowiedź: Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego, nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży.

Ponadto Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez dodanie w pozycji system operacyjny zapisu: Wymaga się, aby oprogramowanie było zainstalowane przez producenta sprzętu oraz posiadało stosowne, oryginalne atrybuty legalności.


Modyfikacja treści SIWZ:
W związku z ustosunkowaniem się do pytań Wykonawców, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ.
Dokonuje się następujących zmian w SIWZ:

W tabeli w pozycji dla komputera przenośnego w wierszu system operacyjny dodaje się zapis: Wymaga się, aby oprogramowanie było zainstalowane przez producenta sprzętu oraz posiadało stosowne, oryginalne atrybuty legalności.
W tabeli w pozycji dla komputera przenośnego w wierszu karta graficzna usuwa się słowo "własnej".

Powyższe zmiany nie prowadzą do przedłużenia terminu składania ofert.


2020-08-12 08:58 Marcin Nowak Odpowiedź na zapytanie do SIWZ:
Czy zamawiający dopuszcza komputer, który będzie posiadał zewnętrzną kartę sieciową LAN?

Witam, nie dopuszczamy takiego rozwiązania, laptop musi posiadać wewnętrzne złącze RJ-45 (LAN) - 1 szt. Sprzęt będzie użytkowany również przez osoby niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności, w związku z czym nie dopuszczamy żeby wymagane złącza w pozycji łączność oraz złącza dla laptopów były osiągnięte z zastosowaniem urządzeń zewnętrznych lub z zastosowaniem przejściówek itp.
2020-08-12 07:02 Marcin Nowak Sprostowanie: Zamawiający informuje, że dopuszcza w laptopach karty graficzne z min
2048 MB pamięci. W poprzednim komunikacie wkradł się błąd i wiadomym jest, że skoro dopuszcza się karty zintegrowane to nie będą one posiadały pamięci własnej. Słowo "własnej" jest tu zbędne.
2020-08-11 11:12 Marcin Nowak Odpowiedź na zapytanie do SIWZ z dnia 11.08.2020 r.:

Czy do dopuszczają Państwo komputer przenośny, który jest wyposażony z zintegrowany układ graficzny?

Tak, zamawiający dopuszcza laptopy ze zintegrowaną kartą graficzną. Dla Zamawiającego ważne jest żeby karta graficzna posiadała min. 2048 MB pamięci własnej.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Laptop w zestawie z myszką bezprzewodową, zasilaczem, torbą i systemem operacyjnym zgodnie z OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ 78 pc. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
Pl. 1000-lecia 25
87-400, Golub-dobrzyń
(0)
2 Drukarka laserowa mono zgodnie z OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ 45 pc. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
Pl. 1000-lecia 25
87-400, Golub-dobrzyń
(0)
3 Urządzenie wielofunkcyjne mono zgodnie z OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ 5 pc. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
Pl. 1000-lecia 25
87-400, Golub-dobrzyń
(0)
4 Projektor multimedialny zgodnie z OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ 2 pc. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
Pl. 1000-lecia 25
87-400, Golub-dobrzyń
(0)
5 Ekran projekcyjny zgodnie z OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ 2 pc. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
Pl. 1000-lecia 25
87-400, Golub-dobrzyń
(0)
6 Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem zgodnie z OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ 9 pc. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
Pl. 1000-lecia 25
87-400, Golub-dobrzyń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3335 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - maksymalny termin wykonania zamówienia - do 28 sierpnia 2020 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1150