Proceeding: SKP-2/PN/RB/2020 „BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM”

Zamówienia Publiczne
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z.o.o
Deadlines:
Posted : 24-07-2020 09:33:00
Placing offers: 22-10-2020 10:00:00
Opening offers : 22-10-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 6 z dnia 24.09.2020.pdf pdf 719.22 2020-09-24 10:55:52 Proceeding
załacznik do WYJAŚNIENIA 5 -16 09 2020.dxf dxf 5707.08 2020-09-16 10:57:09 Proceeding
WYJAŚNIENIA do SIWZ nr 5 - 16 09 2020.doc doc 180.5 2020-09-16 10:57:09 Proceeding
ZMIANA OGŁOSZENIA 08 WRZEŚNIA 2020.pdf pdf 70.68 2020-09-08 13:22:03 Proceeding
WYJAŚNIENIA 4.pdf pdf 451.78 2020-09-01 14:35:43 Proceeding
WYJASNIENIA 3_25 08 2020.pdf pdf 926.24 2020-08-25 14:57:27 Proceeding
Projekt budowlany dwg_cz1.zip zip 328164.49 2020-08-19 12:47:17 Proceeding
Projekt budowlany dwg_cz2.zip zip 207512.47 2020-08-19 12:47:14 Proceeding
Wyjaśnienia siwz nr 2.pdf pdf 222.71 2020-08-19 12:40:30 Proceeding
WYJAŚNIENIA SIWZ NR 1 & SIERPNIA.pdf pdf 1760 2020-08-07 13:49:02 Proceeding
ZMIANA SIWZ 04 SIERPNIA 2020.zip zip 463.9 2020-08-04 11:18:13 Proceeding
T_3_OPZ.zip zip 419257.52 2020-07-24 11:08:46 Proceeding
zalaczniki.zip zip 1162.89 2020-07-24 10:54:25 Proceeding
TOM 3_OPZ.zip zip 209435.68 2020-07-24 10:54:25 Proceeding

Announcements

2020-09-08 13:35 Zamówienia Publiczne Zmiana terminu składania ofert na dzień 22.10.2020, otwarcie ofert 22.10.2020 godz. 10:15.
2020-08-13 10:12 Zamówienia Publiczne W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt z dyrektorem Piotrem Rogowskim pod numerem 607 536 339. Umówienie wizyty z jednodniowym wyprzedzeniem.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 7163