Proceeding: ZEC/3/07/2020 Wykonanie inwestycji pn. Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach

Elżbieta Majewska-Malinowska
Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Starachowicach
Deadlines:
Posted : 24-07-2020 09:46:00
Placing offers: 09-10-2020 13:00:00
Opening offers : 09-10-2020 13:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Badania osd biologia 07.08.20.pdf pdf 346.75 2020-08-28 13:52:10 Proceeding
Badania osad 07.08.20.pdf pdf 403.27 2020-08-28 13:52:03 Proceeding
Sprawozdanie z badań wody PWiK.pdf pdf 1957.76 2020-08-26 19:24:00 Proceeding
Protokól kontroli sieci hydrantowej.pdf pdf 301 2020-08-26 19:23:56 Proceeding
Warstwy.dwg dwg 322.09 2020-08-25 12:21:43 Proceeding
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu 4 P.pdf pdf 493.54 2020-08-21 15:30:22 Proceeding
Ogłoszenie Sprostowanie.pdf pdf 70.28 2020-08-11 11:21:41 Proceeding
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu 3p..pdf pdf 1037.18 2020-08-11 06:30:04 Proceeding
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu 2 p..pdf pdf 429.88 2020-08-05 11:49:53 Proceeding
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu P.pdf pdf 605.68 2020-08-03 07:51:11 Proceeding
DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.83.2019.KN.16.pdf pdf 66.32 2020-07-31 16:55:02 Proceeding
decyzja GDOŚ_.pdf pdf 401.22 2020-07-31 16:54:59 Proceeding
załączniki PFU.zip zip 136107.26 2020-07-24 09:46:13 Proceeding
PFU.pdf pdf 2448.12 2020-07-24 09:46:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 876.73 2020-07-24 09:46:00 Proceeding
Ogłoszenie TED.pdf pdf 167.82 2020-07-24 09:46:00 Proceeding
projekt umowy.pdf pdf 4455.04 2020-07-24 09:46:00 Proceeding
Załączniki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,11,12,13.docx docx 566.75 2020-07-24 09:46:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu 14 P.pdf pdf 867.9 2020-09-19 09:48:51 Public message
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu 13 P.pdf pdf 1012.58 2020-09-18 06:47:25 Public message
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu 12 P.pdf pdf 1254.74 2020-09-16 12:06:24 Public message
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu 11 P.pdf pdf 857.72 2020-09-09 14:02:43 Public message
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu 10 P.pdf pdf 2144.92 2020-09-07 19:47:14 Public message
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu 9 P.pdf pdf 1636.79 2020-09-01 19:55:03 Public message
wyniki badań RDF z RIPOK Promnik.pdf pdf 245.28 2020-09-01 19:55:03 Public message
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu 8 P.pdf pdf 3030.48 2020-08-28 10:23:06 Public message
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu 7 P.pdf pdf 1248.86 2020-08-26 19:20:09 Public message
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu 6 P.pdf pdf 3289.08 2020-08-25 19:09:18 Public message
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu 5 P.pdf pdf 629.54 2020-08-24 13:15:57 Public message
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu 2 p..pdf pdf 429.88 2020-08-05 11:53:14 Public message
Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu P.pdf pdf 605.68 2020-08-03 07:55:02 Public message

Announcements

2020-09-19 09:48 Elżbieta Majewska-Malinowska Do wszystkich Wykonawców Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-09-18 06:47 Elżbieta Majewska-Malinowska Do wszystkich Wykonawców Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-09-16 12:06 Elżbieta Majewska-Malinowska Do wszystkich Wykonawców Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-09-09 14:02 Elżbieta Majewska-Malinowska Do wszystkich Wykonawców Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-09-07 19:47 Elżbieta Majewska-Malinowska Do wszystkich Wykonawców Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-09-01 19:55 Elżbieta Majewska-Malinowska Do wszystkich Wykonawców
Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

wyniki badań RDF z R [...].pdf

2020-08-28 10:23 Elżbieta Majewska-Malinowska Do wszystkich Wykonawców
Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-08-26 19:20 Elżbieta Majewska-Malinowska Do wszystkich Wykonawców Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-08-25 19:09 Elżbieta Majewska-Malinowska Do wszystkich Wykonawców Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-08-24 13:15 Elżbieta Majewska-Malinowska Do wszystkich Wykonawców Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH
Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-08-21 15:28 Elżbieta Majewska-Malinowska Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH
Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Pytanie 15
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób zdolnych do realizacji zamówienia jeśli spełniają stawiane w punkcie 4.2.3 SIWZ wymagania.

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji.

Pytanie 16
W odniesieniu do zapisów punktu 4.2.3.4, 4.2.3.5, 4.2.3.6, prosimy o potwierdzenie , że doświadczenie przy instalacji termicznego przekształcania odpadów opisanej w punkcie 4.2.1) dotyczy zakresu tej instalacji i jej wydajności, a nie zawęża doświadczenia tylko do rodzaju spalanej w niej odpadów.

Odpowiedź
Tak . Potwierdzamy.

Pytanie 17
Prosimy o potwierdzenie , że maszyny opisane w punkcie 1.7.2.1 oraz 1.7.2.2. PFU nie wchodzą w zakres niniejszego przetargu.

Odpowiedź
Tak. Samochód ciężarowy i przyczepa nie wchodzą w zakres oferty.

Pytanie 18
Prosimy o potwierdzenie , że obsługa nowej instalacji będzie korzystała z istniejącego zaplecza socjalnego i szatniowego.

Odpowiedź
Tak .Obsługa nowej instalacji będzie wykorzystywała zaplecze istniejące.

Pytanie 19
W nawiązaniu do zapisów umowy par. 9 pkt 1. 1) wnosimy o odstąpienie od dostarczenie przez Wykonawcę na cały okres Gwarancji na dostawy maszyn i urządzeń części zamiennych/zapasowych i szybkozużywających się. Ujęcie tych elementów w cenie Kontraktu może doprowadzić do nieporównywalności złożonych ofert, gdyż każdy Oferent może zakładać różne zużycie danych części i konieczność ich wymiany. Dodatkowo zakup tych części stanowi typowy koszt eksploatacji instalacji, który nie jest dopuszczany do dofinansowanie przez Instytucje finansujące.
Odpowiedź
Zamawiający utrzymuje zapis w par.9 pkt.1.1 Umowy

Pytanie20
Prosimy o informację czy w ramach umowy Wykonawca ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie czy jedynie przygotować dokumenty dla Zamawiającego, który wystąpi z wnioskiem do odpowiednich organów.

Odpowiedź
Zamawiający wymaga przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenie na użytkowanie i przekazania tych dokumentów do Zamawiającego. Wniosek składa Zamawiający a Wykonawca jest zobowiązany w trakcie postępowania do składania wszelkich dokumentów dodatkowych oraz udzielania wyjaśnień.

Pytanie 21
W nawiązaniu do SIWZ pkt 4 Warunki udziału w postępowaniu pkt 4.1 b) wnioskujemy aby poziom ubezpieczenia OC obniżyć przynajmniej do wartości 20 mln równej wartości posiadanych środków finansowych. Wymóg wyższego posiadanego ubezpieczenia OC, w świetle konieczności pozyskania ubezpieczenia kontraktowego jest naszym zdaniem nadmiarowy i ogranicza liczbę wykonawców potencjalnie mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian SIWZ pkt 4 Warunki udziału w postępowaniu pkt 4.1 b).
2020-08-11 06:29 Elżbieta Majewska-Malinowska Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH
Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Pytanie 12 – wniosek
Zwracam się z prośbą o przesłanie inwentaryzacji lub rysunków istniejącej kotłowni węglowej.

Odpowiedź
Rysunki istniejącej kotłowni są udostępnione do wglądu w załączniku do postępowania pod nazwą : " załączniki PFU - Projekt budowlany kotłowni "

Pytanie 13
Szanowni Państwo, mam pytanie odnośnie zapisów punktu 1.7.7.1 PFU: "Zastosowanie sorbentu sodowego umożliwia wykorzystanie zużytego sorbentu, który po oczyszczeniu zawracany jest do procesu." Co Zamawiający ma na myśli w kontekście oczyszczania sorbentu? Znane nam są metody polegające na regeneracji sorbentu poprzez zawracanie sorbentu nie w pełni zużytego, np.: z bunkra filtra workowego z powrotem do procesu oczyszczania, w celu wykorzystania pełnego potencjału sorbentu?

Odpowiedź
Zamawiający dopuścił możliwość recyrkulacji niewykorzystanego sorbentu. Zamawiający nie oczekuje wykorzystania zużytego sorbentu.

Pytanie 14
Jako firma technologiczna, wyspecjalizowana w projektowaniu i budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, w tym zakładów spalania RDF i pre-RDF, zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia czy dla przedmiotowej inwestycji Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii spalania odpadów w piecu obrotowym. Piec obrotowy składa się z cylindrycznej komory spalania lekko nachylonej względem osi poziomej. Odpady są mieszane i rozmieszczane wewnątrz pieca w sposób grawitacyjny podczas rotowania. Czas przebywania materiału w piecu jest uzależniony od poziomego nachylenia komory oraz zadanej prędkości obrotowej. W przypadku pieca obrotowego wyeliminowane jest zjawisko przesypywania się spalanego materiału przez ruszt. Rozwiązanie oparte na spalaniu odpadów w piecu obrotowym jest szczególnie korzystne w przypadku instalacji o stosunkowo niskich przepustowościach (tak jak przedmiotowym zadaniu) oraz zmienności wsadu zarówno pod względem parametrów jak i podawanej ilości. Technologia ta zapewnia bardzo dobre warunki napowietrzania i spalania przy pełnym mieszaniu odpadów. Dodatkową korzyścią dla Zamawiającego są niższe niż w przypadku tradycyjnego rusztu nakłady inwestycyjne oraz niższe koszty eksploatacji.
Jeśli Zamawiający akceptuje opisane powyżej rozwiązanie prosimy o jednoznaczne wprowadzenie tej możliwości do zapisów zawartych w PFU m.in. w dziale 1.7.4. Palenisko, w części dotyczącej Komory spalania.
Odpowiedź
Zamawiający nie może dopuścić technologii spalania odpadów w piecu obrotowym, gdyż technologia ta nie jest dopuszczona do zastosowania w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.83.2019.KN.15 z dnia 3 marca br. zmieniającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 7 marca 2019 r., znak: WOO- I.4260.39.2017.KS.24, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Odzysku Energii (IOE) w Starachowicach”.


2020-08-05 11:53 Elżbieta Majewska-Malinowska Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH
Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Pytanie 10 –wniosek
Proponujemy następującą zmianę w SIWZ:
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pół suchej metody oczyszczania spalin, która byłaby uwzględniona w wymogu dla punktu b) segment 2.

Uprzejmie informujemy, że wybudowane w Polsce w ostatnich latach spalarnie odpadów posiadają zabudowane instalacje oczyszczania spalin (odsiarczanie) metodą mokrą lub pół suchą i w naszej opinii nieuzasadnionym jest ograniczenie tego warunku wyłącznie do instalacji oczyszczania spalin metodą suchą. Rozumiemy również, że metoda sucha jest wymogiem podyktowanym zapisami decyzji środowiskowej i że potencjalny przyszły wykonawca będzie musiał spełnić jej zapisy.

Odpowiedź
1. Zamawiający po ponownej analizie kwestii dopuszczenia referencji z realizacji przez Wykonawcę instalacji z zastosowaniem metody półsuchej oczyszczania spalin wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt. 4.2. SIWZ . Metoda ta ,podobnie jak metoda mokra nie może być zastosowana przy realizacji zamówienia z powodów niezgodności z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- odpowiedź nr. 5.
2. Zamawiający dokonuje zmiany pkt.4.2 SIWZ ,który otrzymuje brzmienie :
4.2 Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.2.1 Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykonał w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie podobne do przedmiotu zamówienia. Za zadanie podobne do przedmiotu zamówienia zamawiający uzna zadanie polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub wysegregowanej frakcji palnej z odpadów komunalnych tzw. RDF lub pre-RDF o wydajności nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok. Wykazane zadanie podobne musi obejmować swoim zakresem instalację składającą się z następujących segmentów technologicznych:
a) segment 1 – spalania z komorą spalania z ruchomym złożem lub komorą spalania z ruchomym rusztem;
b) segment 2 – oczyszczania spalin z zastosowaniem suchej lub półsuchej metody oczyszczania spalin;

Pytanie 11 –wniosek
1. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 6 z dnia 03.08.2020 wnosimy o przesunięcie terminu co najmniej o 45 dni, wymaganie dokumentu wystawionego przez osoby trzecie na potwierdzenie doświadczenia przez poszczególne osoby skierowane do realizacji zadania wymaga długotrwałych działań związanych z pozyskaniem takich dokumentów, które nie są zwyczajowo uzyskiwane od Zamawiających (w przeciwieństwie do dokumentów pozyskiwanych przez firmy na potwierdzenie wykonanych zadań). Dodatkowo okres urlopowy będzie wpływał na utrudnienie dostępu do pozyskania w/w dokumentów. Prosimy o dopuszczenie oświadczenia własnego osoby kierowanej na dane stanowisko.

Odpowiedź
Zamawiający uwzględnia wniosek w części dotyczącej przedłużenia terminu składania ofert.

1.1 Zamawiający przedłuża termin składania i dokonuje zmiany z SIWZ w pkt. 14.8, który otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.09.2020r. do godz. 13 : 00

1.2 Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert i dokonuje zmiany z SIWZ w pkt. 16.1, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8) w dniu 30.09.2020r. o godz. 13.15

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-08-03 07:55 Elżbieta Majewska-Malinowska Odpowiedzi na pytania i wnioski dotyczące przetargu.
Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH
Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020

Pytanie 1
czy dopuszczona będzie firma do wzięcia udziału w postępowaniu z następującą referencją?
Referencja załączona do pytania .
Odpowiedź
Zamawiający informuje ,że przedstawiona referencja nie spełnia wymogów SIWZ ze względów na wydajność instalacji referencyjnej. Ponadto z treści referencji wynika ,że nie dotyczy wybudowanej instalacji do termicznego przekształcania odpadów lecz innej instalacji na której przeprowadzono testy spalania RDF

Pytanie 2 –wniosek
wnosimy o zmianę zapisów dotyczących doświadczenia kierownika budowy na następujące:

— doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na pracach budowlanych, montażu i rozruchu oraz przekazaniu do eksploatacji co najmniej 1 instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji z wykorzystaniem turbin parowych lub turbozespołów ORC z energii uzyskiwanej ze spalania odpadów komunalnych lub pre-RDF lub RDF lub węgla kamiennego lub brunatnego lub biomasy,
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w SIWZ w pkt4.2.3.1 w treści wnioskowanej .

Pytanie 3
zwracamy się z pytaniem o możliwość dopuszczenia jako alternatywy oczyszczania spalin metodą suchą w filtrze workowym zamiast ceramicznego.
Ten rodzaj oczyszczania spalin jest powszechnie stosowany i sprawdzony w praktyce.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne pod warunkiem osiągnięcia skuteczności oczyszczania spalin przedstawionej w Programie funkcjonalno-użytkowym i SIWZ.

Pytanie 4
Proszę o wyjaśnienie czy oferta ma uwzględniać decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.83.2019.KN.15 z dnia 3 marca br. zmieniającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 7 marca 2019 r., znak: WOO- I.4260.39.2017.KS.24, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Odzysku Energii (IOE) w Starachowicach” (w załączeniu).

Odpowiedź
Obie wydane decyzje , które należy traktować łącznie . Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.83.2019.KN.15 z dnia 3 marca dokonała zmian w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 7 marca 2019 r., znak: WOO- I.4260.39.2017.KS.24 i zmiany te powinny być uwzględnione w ofercie. Zmiany te zostały uwzględnione w Programie funkcjonalno-użytkowym .

Pytanie 5 -wniosek
4.2.1 Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykonał w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie podobne do przedmiotu zamówienia. Za zadanie podobne do przedmiotu zamówienia zamawiający uzna zadanie polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu instalacji do termicznego przekształcania wysegregowanej frakcji palnej z odpadów komunalnych tzw. RDF lub pre-RDF o wydajności nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok. Wykazane zadanie podobne musi obejmować swoim zakresem instalację składającą się z następujących segmentów technologicznych:
a) segment 1 – spalania z komorą spalania z ruchomym złożem lub komorą spalania z ruchomym rusztem;
b) segment 2 – oczyszczania spalin z zastosowaniem suchej metody oczyszczania spalin;
Proponowany zapis:
4.2. Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.2.1 Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykonał w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie podobne do przedmiotu zamówienia. Za zadanie podobne do przedmiotu zamówienia zamawiający uzna zadanie polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub wysegregowanej frakcji palnej z odpadów komunalnych tzw. RDF lub pre-RDF o wydajności nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok. Wykazane zadanie podobne musi obejmować swoim zakresem instalację składającą się z następujących segmentów technologicznych:
a) segment 1 – spalania z komorą spalania z ruchomym złożem lub komorą spalania z ruchomym rusztem;
b) segment 2 – oczyszczania spalin z zastosowaniem suchej lub półsuchej metody oczyszczania spalin;
Odpowiedź
1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt.4.2.1 w zakresie uznania jako zadanie podobne polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w pkt.4.2.1 w zakresie zastosowania metody
metody oczyszczania spalin półsuchej.
Metoda półsucha nie jest przewidziana do stosowania w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 7 marca 2019 r., znak: WOO- I.4260.39.2017.KS.24, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Odzysku Energii (IOE) w Starachowicach
3. Zamawiający dokonuje zmiany pkt.4.2 SIWZ ,który otrzymuje brzmienie :
4.2 Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.2.1 Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykonał w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie podobne do przedmiotu zamówienia. Za zadanie podobne do przedmiotu zamówienia zamawiający uzna zadanie polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub wysegregowanej frakcji palnej z odpadów komunalnych tzw. RDF lub pre-RDF o wydajności nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok. Wykazane zadanie podobne musi obejmować swoim zakresem instalację składającą się z następujących segmentów technologicznych:
a) segment 1 – spalania z komorą spalania z ruchomym złożem lub komorą spalania z ruchomym rusztem;
b) segment 2 – oczyszczania spalin z zastosowaniem suchej metody oczyszczania spalin;

Pytanie 6
W nawiązaniu do wzoru załącznik nr 5 do SIWZ prosimy o wyjaśnienie jakiego dokumentu oczekuje Zamawiający na potwierdzenie posiadanego doświadczenie przez osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje załączenia Życiorysu danej osoby?
Odpowiedź
Zamawiający na potwierdzenie doświadczenia dla osób , które będą uczestniczyć w zamówieniu nie wymaga załączenia Życiorysu . Wymaga natomiast dokumentu potwierdzającego ,że dana osoba wykonywała wymagane dla niej w SIWZ czynności lub funkcje . Dokumentami tymi mogą być referencje, oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wykonywanie tych czynności lub funkcji wystawione przez osoby trzecie .

Pytanie 7
W nawiązaniu do wzoru załącznik nr 5 do SIWZ prosimy o wyjaśnienie jakiego dokumentu oczekuje Zamawiający na potwierdzenie podstawy dysponowania? Czy w przypadku pracowników własnych zatrudnionych na umowy cywilno-prawne wystarczy oświadczenie Oferenta?
Odpowiedź
W takim przypadku wystarczy oświadczenie oferenta.

Pytanie 8
Wnosimy o usunięcie załącznika nr 11 Wykaz podstawowych części zamiennych /zapasowych oraz części szybko zużywających się wraz z ich wyceną. Kontrakt ma być realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co powoduje że ostateczne rozwiązania projektowe oraz finalny dobór urządzeń pozwoli na przygotowanie w/w wykazu.
Odpowiedź
Zamawiający odmawia i pozostawia załącznik nr 11 do SIWZ bez zmian.
Pytanie 9
Prosimy o potwierdzenie czy wizja lokalna jest obowiązkowa.
Odpowiedź
Wizja lokalna nie jest obowiązkowa

Z poważaniem

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 2313