Proceeding: ZP/61/2020 Remont pomieszczeń I piętra budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 20-07-2020 10:12:00
Placing offers : 24-08-2020 09:00:00
Offers opening : 24-08-2020 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.03 2020-07-20 10:12:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 259.5 2020-07-20 10:12:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 184.5 2020-07-20 10:12:00 Proceeding
Załacznik 1 - formularz oferty.doc doc 60.5 2020-07-20 10:12:00 Proceeding
Załacznik 3a - formularz rzeczowo-cenowy.doc doc 117.5 2020-07-20 10:12:00 Proceeding
Załącznik 3 - opis mebli.zip zip 10593.05 2020-07-20 10:12:00 Proceeding
Załącznik 4 - dokumentacja.zip zip 13138.98 2020-07-20 10:12:00 Proceeding
Załącznik 4 - STWiOR.zip zip 9093.02 2020-07-20 10:12:00 Proceeding
Załącznik 4a - przedmiary.zip zip 419.1 2020-07-20 10:12:00 Proceeding
Załącznik 5 - wykaz surowców i wyrobów gotowych.doc doc 28 2020-07-20 10:12:00 Proceeding
Załącznik 6 - projekt umowy..doc doc 122 2020-07-20 10:12:00 Proceeding
Załacznik 7, 8 - wykaz robót, osób.doc doc 52 2020-07-20 10:12:00 Proceeding
Zmodyfikowa SIWZ.doc doc 260.5 2020-07-22 11:48:46 Public message
Odpowiedzi na pytania.docx docx 76.21 2020-08-04 19:51:30 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.docx docx 124.85 2020-08-06 13:46:25 Public message
Odpowiedzi na pytania 3.docx docx 125.09 2020-08-17 13:47:45 Public message
Oswiadczenie-grupa kapitalowa.doc doc 89 2020-08-24 10:50:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.xlsx xlsx 45.99 2020-08-24 10:50:45 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.docx docx 135.91 2020-09-17 14:25:36 Public message

Announcements

2020-09-17 14:25 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2020-08-24 10:50 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Oswiadczenie-grupa k [...].doc

Informacja z otwarci [...].xlsx

2020-08-17 13:47 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2020-08-06 13:46 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania 06.08.2020r.

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2020-08-04 19:51 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2020-07-22 11:48 Dagmara Żukowska Poprawienie w rozdz. II ust. 8 i 9 SIWZ numeru załącznika z nr 3a na nr 5
W załączeniu poprawiona SIWZ

Zmodyfikowa SIWZ.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1396