Proceeding: WDMiOD-ZP.272.11.2020 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu będzińskiego (z podziałem na części)

Deadlines:
Published : 17-07-2020 13:50:00
Placing offers : 04-08-2020 10:00:00
Offers opening : 04-08-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.31 2020-07-17 13:50:00 Proceeding
SIWZ Załącznik1 Nr 1a-4a dla ofert papierowych.docx docx 24.17 2020-07-17 13:50:00 Proceeding
SIWZ Załącznik1 Nr 1b-4b dla ofert elektronicznych.docx docx 23.48 2020-07-17 13:50:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 966.03 2020-07-17 13:50:00 Proceeding
SIWZ Załącznik Nr 6.zip zip 38194.82 2020-07-17 13:50:00 Proceeding
warunki TAURON.pdf pdf 1059.31 2020-07-29 13:26:05 Public message
STWIORB ul. Sielecka Będzin.pdf pdf 1773.91 2020-07-29 13:26:05 Public message
odpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf pdf 763.66 2020-07-29 13:26:05 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 516.81 2020-08-04 13:24:07 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 705.65 2020-08-17 12:53:03 Public message
sprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 167.42 2020-08-18 13:36:44 Public message
sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 275.34 2020-08-18 13:37:26 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 103.13 2020-09-16 09:06:35 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY.pdf pdf 74.89 2020-12-08 08:42:28 Public message

Announcements

2020-12-08 08:42 Karolina Pławska ogłoszenie o zmianie umowy

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2020-09-16 09:06 Karolina Pławska ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-08-18 13:37 Karolina Pławska sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

sprostowanie informa [...].pdf

2020-08-18 13:36 Karolina Pławska sprostowanie informacji z otwarcia ofert

sprostowanie informa [...].pdf

2020-08-17 12:53 Karolina Pławska informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2020-08-04 13:24 Karolina Pławska informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-29 13:26 Agnieszka Skiba odpowiedzi na zapytania do SIWZ

warunki TAURON.pdf

STWIORB ul. Sielecka [...].pdf

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1062