Proceeding: PKM/PN/TR/04/2020 Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elekrtycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.

Deadlines:
Posted : 14-07-2020 09:52:00
Placing offers: 11-08-2020 10:30:00
Opening offers : 11-08-2020 11:00:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach.

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach. Zamówienie jest częścią projektu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura, Środowisko 2014-2020, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Szczegóły postępowania zawarte są w Zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy.

Prosimy o załączenie wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego wraz załącznikami w postaci elektronicznej w formacie PDF.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.: 32 33 04 660

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 974.02 2020-07-14 09:52:00 Proceeding
Formularz ofertowy.doc doc 286.5 2020-07-14 09:52:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SIWZ.zip zip 79662.31 2020-07-14 09:52:00 Proceeding
Zmiany do SIWZ od nr 1 do nr 4.pdf pdf 967.07 2020-07-31 09:07:19 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 2 do 4.pdf pdf 945.6 2020-07-31 09:06:11 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 1.pdf pdf 852.33 2020-07-22 11:49:28 Public message

Announcements

2020-07-31 09:07 Izabela Skiba Zmiany do SIWZ od nr 1 do nr 4

Zmiany do SIWZ od nr [...].pdf

2020-07-31 09:06 Izabela Skiba Odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 2 do nr 4

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-07-22 11:49 Izabela Skiba Odpowiedź na pytanie wykonawcy nr 1

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Łączna wartość wszystkich robót Na podstawie kosztorysu ofertowego w oparciu o KNR (katalog nakładów rzeczowych) 1 pc. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach
Chorzowska 150
44-100, Gliwice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Długość okresu gwarancji 20% Długość okresu gwarancji (0)
(0)

The number of page views - 466